Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.07.2021 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 29. týždeň 2021

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 29. týždni 2021 v porovnaní s cenami v 28. týždni 2021 ovplyvnili vyššie ceny LPG, motorovej nafty a CNG. Ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.07.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v júli 2021

Indikátor dôvery v obchode sa v júli 2021 priblížil k hodnotám zo začiatku roka 2020 a dosiahol hodnotu 26,3 (rast o 6,3 p. b.).

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.07.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2021

Ekonomická nálada na Slovensku bola v júli pesimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor ekonomického sentimentu klesol o 6,2 bodu na hodnotu 100,8.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.07.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v júli 2021

Indikátor dôvery v priemysle v júli poklesol o 5,33 p. b. (percentuálny bod - p. b.) na hodnotu 4,67 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil pokles očakávanej produkcie a pokles objednávok.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

29.07.2021 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v júli 2021

V júli sezónne upravený indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na -21 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok.


Publikácie

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch

30.07.2021 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Zamestnanci a mzdové prostriedky v hospodárstve SR, krajoch a okresoch v roku 2020

Ročné údaje o zamestnancoch a mzdách.

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

30.07.2021 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1.štvrťrok 2021

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2021.

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.07.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 6 / 2021

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

Indexy cien v zahraničnom obchode SR

30.07.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 4/2021

Indexy cien v zahraničnom obchode sú zostavované za vybrané reprezentanty podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.07.2021 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 6/2021

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane a samostatne podľa hlavných priemyselných zoskupení.


/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty