Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.07.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v máji 2020

Objem nových objednávok v priemysle v máji 2020 medziročne klesol o 41,9 %.

ilustratívny obrázok/illustrative image

14.07.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v júni 2020

Spotrebiteľské ceny v júni v porovnaní s májom v úhrne klesli o 0,1 %, v porovnaní s júnom 2019 vzrástli o 1,8 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.07.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júni 2020

V júni miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 1,8 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 1,8 % a čistá inflácia hodnotu 1,2 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.07.2020 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v máji 2020

Tržby v máji boli nižšie ako pred rokom, v priemysle o tretinu, v doprave o 27 % a v stavebníctve o 13 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

13.07.2020 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v máji 2020

Pokles zamestnanosti a miezd sa nezastavil ani v máji, najviac sa prejavil v ubytovacích a stravovacích službách. Zamestnanosť rástla iba v informačných a komunikačných činnostiach, mzdy len v maloobchode.


Publikácie

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.07.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Máj 2020

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

15.07.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 4/2020

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Aktuálne údaje o doprave

13.07.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 5/2020

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, vybrané ukazovatele ekonomiky SR...

Konjunkturálne prieskumy

10.07.2020 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy - Jún 2020

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

09.07.2020 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl v SR za 1. štvrťrok 2020

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 1. štvrťrok 2020.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty