Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

ilustratívny obrázok/illustrative image

19.08.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júli 2019

V júli 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,0 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.08.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 32. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 32. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 31. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.08.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v júni a za šesť mesiacov roku 2019

V júni 2019 bol medziročný pokles v: priemysle (tržby za vlastné výkony a tovar, zamestnanosť, priemerná mesačná mzda); predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov, maloobchode, veľkoobchode (tržby, zamestnanosť); stavebníctve (tržby).

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

15.08.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Nové objednávky v priemysle v júni 2019

Nové objednávky v priemysle v júni 2019 v porovnaní s júnom 2018 klesli v stálych cenách o 8,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.08.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2019

Objem hrubého domáceho produktu sa podľa rýchleho odhadu v 2. štvrťroku 2019 oproti 2. štvrťroku 2018 zvýšil v stálych cenách o 1,9 %.


Publikácie

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

21.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 5/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Spotrebiteľský barometer

20.08.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Spotrebiteľský barometer III./júl 2019

Názory obyvateľov Slovenska na vývoj ekonomiky SR a finančnej situácie vlastnej domácnosti.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

19.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Cestovný ruch | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR 6/2019

Publikácia obsahuje údaje o návštevníkoch v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu podľa krajiny trvalého pobytu a základné kapacitné údaje v SR.

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 5/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.08.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Jún 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty