Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.06.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v apríli a za štyri mesiace roku 2019

V apríli 2019 oproti aprílu 2018 vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar aj priemerná nominálna mesačná mzda vo všetkých odvetviach. Zamestnanosť bola medziročne nižšia v maloobchode a vo veľkoobchode.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.06.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2019

V máji 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.06.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v apríli 2019

Nové objednávky v priemysle v apríli 2019 v porovnaní s aprílom 2018 vzrástli v stálych cenách o 6,5 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.06.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v máji 2019

V máji 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,7 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,3 % a čistá inflácia hodnotu 1,9 %.

ilustratívny obrázok/illustrative image

14.06.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2019

Spotrebiteľské ceny sa v máji 2019 oproti máju 2018 v úhrne zvýšili o 2,7 %.


Publikácie

17.06.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2019

Publikácia je zameraná na analýzu vývoja vybraných makroekonomických, úsekových a odvetvových ukazovateľov.

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

14.06.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 3/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

14.06.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, Apríl 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Štruktúra miezd v Slovenskej republike

13.06.2019 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Štruktúra miezd v SR 2018

Publikácia obsahuje výsledky výberového zisťovania o štruktúre miezd v SR v triedení podľa zamestnania, pohlavia, veku a vzdelania.

Aktuálne údaje o doprave

12.06.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 4/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty