Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.06.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 24. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 24. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 23. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.06.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v apríli a za štyri mesiace roku 2019

V apríli 2019 oproti aprílu 2018 vzrástli tržby za vlastné výkony a tovar aj priemerná nominálna mesačná mzda vo všetkých odvetviach. Zamestnanosť bola medziročne nižšia v maloobchode a vo veľkoobchode.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.06.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2019

V máji 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 2,7 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.06.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v apríli 2019

Nové objednávky v priemysle v apríli 2019 v porovnaní s aprílom 2018 vzrástli v stálych cenách o 6,5 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

14.06.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v máji 2019

V máji 2019 miera medziročnej inflácie v úhrne dosiahla hodnotu 2,7 %. Jadrová inflácia dosiahla hodnotu 2,3 % a čistá inflácia hodnotu 1,9 %.


Publikácie

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.06.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Cestovný ruch | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR 4/2019

Publikácia obsahuje údaje o návštevníkoch v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu podľa krajiny trvalého pobytu a základné kapacitné údaje v SR.

Základné ukazovatele za vybrané trhové služby

19.06.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Vybrané trhové služby | Ústredie ŠÚ SR

Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 1. štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za všetky podniky v SR predmetných odvetví podľa SK NACE Rev.2 a krajov.

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

19.06.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 3/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

19.06.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 3/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách,...

17.06.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2019

Publikácia je zameraná na analýzu vývoja vybraných makroekonomických, úsekových a odvetvových ukazovateľov.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty