Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.03.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj cien vo výrobnej sfére vo februári 2020

Vo februári 2020 pokračoval medziročný rast cien priemyselných výrobcov pre tuzemsko, export, stavebných prác a cien stavebných materiálov. Naďalej klesali ceny poľnohospodárskych výrobkov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.03.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 12. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 12. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 11. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu, LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

ilustratívny obrázok/illustrative image

27.12.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v decembri 2019

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu v decembri oproti hodnote minulého mesiaca klesol o 0,9 bodu na hodnotu 97,9.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.12.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v decembri 2019

Indikátor dôvery v priemysle v decembri poklesol o 3,3 p. b. na hodnotu -6.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

27.12.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v decembri 2019

V decembri indikátor dôvery v stavebníctve zostal na úrovni predchádzajúceho mesiaca (-9,0), keď nepriaznivý vývoj hodnotení očakávanej zamestnanosti bol eliminovaný priaznivým vývojom celkovej úrovne objednávok.


Publikácie

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

27.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 2/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

27.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 2/2020

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR

26.03.2020 | Náklady práce | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanci a priemerné mesačné mzdy v SR v roku 2019

Údaje o zamestnancoch a mzdách zo štvrťročného výkazníctva.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

25.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Definitívne údaje o úrode poľnohospodárskych plodín a zeleniny v SR za rok 2019

Celková úroda a hektárová úroda, zberové plochy jednotlivých plodín, výmera a veková štruktúra vinohradov, osev ozimín, úroda zeleniny za SR ...

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR/ Domestic Trade, Accommodation and Food Service Activities

24.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Obchod a stravovacie služby

Vnútorný obchod, ubytovacie a stravovacie služby v SR za 4. štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za podniky v SR podľa SK NACE Rev. 2 a krajov...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty