Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.05.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v máji 2020

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu po sezónnej úprave v máji oproti hodnote minulého mesiaca klesol o 11,6 bodu na hodnotu 72,2, čo predstavuje najnižšiu hodnotu indikátora vôbec s výnimkou mája 2009.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.05.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v máji 2020

Indikátor dôvery v priemysle v máji vzrástol o 13,6 p. b.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.05.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v máji 2020

V máji indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu klesol o 2,5 bodu na -47 vplyvom nepriaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.05.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v obchode v máji 2020

Indikátor dôvery v obchode vzrástol v máji v porovnaní s aprílom o 2,3 percentuálnych bodov (p.b.) na hodnotu -1,0.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

28.05.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v službách v máji 2020

Indikátor dôvery v službách v máji mal aj naďalej klesajúci trend, jeho hodnota (-52,3) sa v porovnaní s aprílom znížila o 3 percentuálne body (p. b.).


Publikácie

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

28.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 4/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

28.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR č. 4/2020

Mesačné indexy podľa Klasifikácie produkcie v tuzemsku, za export a úhrnom bez spotrebnej dane (v tuzemsku osobitne aj so spotrebnou daňou)...

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR

28.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien stavebných prác, materiálov a výrobkov spotrebovávaných v stavebníctve SR č. 4/2020

Štvrťročne: indexy cien stavebných prác v SR podľa Klasifikácie produkcie, Klasifikácie stavieb, indexy nákupných a výrobných cien...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

27.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 3/2020

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 3/2020

26.05.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Zaznamenanie vývozu a dovozu tovarov v kontexte národných účtov

Metodické rozdiely v zaznamenávaní vývozu a dovozu tovarov v štatistike zahraničného obchodu a národných účtoch.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty