Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.11.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2019

V septembri 2019 tržby medziročne najrýchlejšie rástli v informačných a komunikačných činnostiach. Pokles zaznamenal len priemysel.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.11.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2019

V septembri 2019 sa zamestnanosť zvýšila najrýchlejšie v ubytovaní, pokles zaznamenali priemysel a činnosti obchodu. Mzda rástla vo všetkých činnostiach, najrýchlejšie v predaji a oprave motorových vozidiel.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.11.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Stavebníctvo

Stavebná produkcia v septembri 2019

Produkcia v stavebníctve po troch mesiacoch poklesu v septembri 2019 znovu vzrástla, oproti septembru 2018 sa zvýšila o 2,5 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

11.11.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Priemyselná produkcia v septembri 2019

Priemyselná produkcia sa v septembri 2019 medziročne znížila o 2,5 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

08.11.2019 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2019

Saldo zahraničného obchodu bolo v septembri 2019 podľa predbežných údajov aktívne v objeme 162,2 mil. eur.


Publikácie

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

13.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, September 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Aktuálne údaje o doprave

13.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 9/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

13.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 8/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov;...

Konjunkturálne prieskumy

08.11.2019 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy - Október 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

04.11.2019 | Analytická publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Neuvedená | Ústredie ŠÚ SR

ŠTATISTIKA V SÚVISLOSTIACH Hlavné trendy vývoja sobášnosti v SR v roku 2018

Hlavné trendy vývoja sobášneho správania na Slovensku. Obsahom je analytický text, tabuľky, grafy, mapy a metodické vysvetlivky.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty