Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

03.04.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Obchod a stravovacie služby

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode vo februári 2020

Tržby za vlastné výkony a tovar vo februári 2020 medziročne vzrástli takmer vo všetkých činnostiach, pokles bol len v predaji a oprave motorových vozidiel.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

03.04.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 13. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 13. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 12. týždni 2020 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Vzrástli ceny LPG. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v priemysle v marci 2020

Indikátor dôvery v priemysle v marci poklesol o 1,7 p. b.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Indikátor ekonomického sentimentu v marci 2020

Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu v marci oproti hodnote minulého mesiaca klesol o 0,1 bodu na hodnotu 97,9.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

30.03.2020 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v marci 2020

V marci indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 4 body na -4,5 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok.


Publikácie

31.03.2020 | Informačno propagačná publikácia | Obyvateľstvo a migrácia | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

MY V ČÍSLACH – Pohyb obyvateľstva 2019

Základná informácia o výsledkoch demografických procesov (sobášnosti, rozvodovosti, pôrodnosti, úmrtnosti a sťahovania) v SR v roku 2019.

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín

31.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ústredie ŠÚ SR

Živočíšna výroba, predaj výrobkov z prvovýroby a bilancia plodín, 4. štvrťrok 2019

Stavy hospodárskych zvierat, úžitkovosť, reprodukcia a obrat stáda, predaj živočíšnych výrobkov od prvovýrobcov v hodnotových a hmotn. jednotkách.

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR

31.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 2/2020

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike

30.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike č. 2 / 2020

Mesačné indexy spotrebiteľských cien v Slovenskej republike.

Súpis hospodárskych zvierat

30.03.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Poľnohospodárstvo, lesníctvo a rybolov | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Súpis hospodárskych zvierat k 31.12.2019

Údaje o počte hospodárskych zvierat podľa druhov, pohlavia, veku, kategórie a hmotnosti triedené podľa krajov.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty