Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.10.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Údaje o deficite a dlhu SR za roky 2015-2019 predložené Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2019

Štatistický úrad SR zverejňuje v pondelok 21. októbra 2019 o 11.00 h Správu o deficite a dlhu SR za roky 2015-2019 predloženú Európskej komisii (Eurostatu) k 1. októbru 2019.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

21.10.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý národný dôchodok SR za roky 2010-2018

Údaje o prechode z hrubého domáceho produktu na hrubý národný dôchodok SR za roky 2010-2018, ktoré boli predložené Európskej komisii (Eurostatu) 30. septembra 2019.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.10.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 41. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 40. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Vzrástli ceny LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.10.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v auguste a za osem mesiacov roku 2019

V auguste 2019 medziročne vzrástla priemerná mesačná mzda vo všetkých odvetviach, zamestnanosť klesla najviac vo veľkoobchode, tržby za vlastný výkon a tovar sa znížili v priemysle, stavebníctve, maloobchode, veľkoobchode, doprave a skladovaní.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.10.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2019

V septembri 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %.


Publikácie

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky/SAMPLE PRICE INDICES IN FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

17.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Výberové indexy cien v zahraničnom obchode Slovenskej republiky 7/2019

Výberové indexy cien sú zostavované za vybrané výrobky podľa kapitol Harmonizovaného systému. Indexy sú konštruované osobitne...

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

16.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 7/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.10.2019 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 2.štvrťrok 2019

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 2. štvrťrok 2019.

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1.polrok 2019

16.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR | Polročne

Správa o hospodárskom vývoji v krajoch SR za 1. polrok 2019

Publikácia je zameraná na analýzu vybraných ukazovateľov podľa odvetví hospodárstva v krajoch Slovenskej republiky za obdobie predchádzajúceho polroka

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

16.10.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 7/2019

Vývoj vybraných ukazovateľov v priemysle SR za podniky s prevažujúcou priemyselnou činnosťou, vrátane živnostníkov; údaje o tržbách, zamestnancoch,...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty