Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.10.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 41. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 40. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Vzrástli ceny LPG a motorovej nafty. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.01.2020 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2019

V novembri 2019 priemerná mesačná mzda medziročne vzrástla vo všetkých odvetviach, najrýchlejšie v predaji a oprave motorových vozidiel. Vo väčšine odvetví rástli aj zamestnanosť a tržby.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.01.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2019

V decembri 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3,2 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.01.2020 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 2. týždeň 2020

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 2. týždni 2020 v porovnaní s cenami v 1. týždni 2020 ovplyvnili nižššie ceny natural 95 oktánového benzínu a natural 98 oktánového benzínu. Vzrástli ceny LPG. Ceny motorovej nafty a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.10.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v auguste a za osem mesiacov roku 2019

V auguste 2019 medziročne vzrástla priemerná mesačná mzda vo všetkých odvetviach, zamestnanosť klesla najviac vo veľkoobchode, tržby za vlastný výkon a tovar sa znížili v priemysle, stavebníctve, maloobchode, veľkoobchode, doprave a skladovaní.


Publikácie

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl

16.01.2020 | Štvrťročne | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Práca

Výsledky výberového zisťovania pracovných síl za 3.štvrťrok 2019

Obsahuje údaje o zamestnaných a nezamestnaných osobách zistené z výberového zisťovania pracovných síl v domácnostiach za 3. štvrťrok 2019.

Stavebná produkcia zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR

15.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Stavebníctvo

Stavebná produkcia, zamestnanci a mzdy v stavebných podnikoch SR, November 2019

Súhrnné mesačné výsledky za odvetvie stavebníctva.

Aktuálne údaje o doprave

13.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 11/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

Zahraničný obchod Slovenskej republiky /FOREIGN TRADE OF THE SLOVAK REPUBLIC

13.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Zahraničný obchod | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Zahraničný obchod Slovenskej republiky 10/2019

Mesačné zhodnotenie vývoja zahraničného obchodu SR, prehľad podľa zoskupení a krajín, tried a kapitol...

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia / Selected Indicators and Industrial Production

10.01.2020 | Publikácia - údajové prehľady | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel | Mesačne

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č. 10/2019

Vybrané ukazovatele a priemyselná produkcia č.10/2019

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty