Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

23.09.2019 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Definitívne údaje zahraničného obchodu za rok 2018

V zahraničnom obchode sa podľa definitívnych údajov dosiahlo v roku 2018 aktívne saldo v objeme 2 481 mil. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.09.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 37. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 37. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 36. týždni 2019 ovplyvnili nižšie ceny natural 95 oktánového benzínu, natural 98 oktánového benzínu a motorovej nafty. Vzrástli ceny LPG. Ceny CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

18.09.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2019

V auguste 2019 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien dosiahla hodnotu 3 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

17.09.2019 Súhrná štatistika | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj hospodárstva SR v júli a za sedem mesiacov roku 2019

V júli 2019 oproti júlu 2018 vzrástla priemerná mesačná mzda vo všetkých odvetviach, zamestnanosť sa znížila v priemysle, veľkoobchode a v maloobchode a tržby za vlastné výkony a tovar klesli v priemysle, stavebníctve a v maloobchode.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

16.09.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Nové objednávky v priemysle v júli 2019

Nové objednávky v priemysle v júli 2019 v porovnaní s júlom 2018 klesli v stálych cenách o 6,1 %.


Publikácie

Základné ukazovatele za vybrané trhové služby

23.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Vybrané trhové služby | Ústredie ŠÚ SR

Základné ukazovatele za vybrané trhové služby za 2. štvrťrok 2019

Údaje o tržbách, zamestnaných osobách a mzdách za všetky podniky v SR predmetných odvetví podľa SK NACE Rev.2 a krajov.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

20.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Cestovný ruch | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR 7/2019

Publikácia obsahuje údaje o návštevníkoch v ubytovacích zariadeniach cestovného ruchu podľa krajiny trvalého pobytu a základné kapacitné údaje v SR.

Aktuálne údaje o doprave

18.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Doprava a poštové služby | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Aktuálne údaje o doprave č. 7/2019

Vybrané ukazovatele za podniky s prevažujúcou činnosťou dopravnou podľa sekcií SK NACE Rev. 2, ...

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019

16.09.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Súborné produkty | Ústredie ŠÚ SR

Štatistická správa o základných vývojových tendenciách v hospodárstve SR v 2. štvrťroku 2019

Publikácia je zameraná na analýzu vývoja vybraných makroekonomických, úsekových a odvetvových ukazovateľov.

SR v cislach_SK_2019_60x85

16.09.2019 | Informačno propagačná publikácia | Súborné produkty | Ročne | Ústredie ŠÚ SR

Slovenská republika v číslach 2019

Informatívno-propagačná publikácia poskytujúca vybrané štatistické informácie z oblasti demografického, ekonomického a sociálneho vývoja Slovenska...

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty