Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Produkty

Informatívne správy

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.12.2019 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Vývoj zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2019

Saldo zahraničného obchodu bolo v októbri 2019 podľa predbežných údajov aktívne v objeme 368,7 mil. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

09.12.2019 Zahraničný obchod | Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR

Podrobné údaje zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2019

Saldo zahraničného obchodu za január až september 2019 bolo aktívne v objeme 685,5 mil. eur.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

06.12.2019 Informatívne správy | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 48. týždeň 2019

Vývoj spotrebiteľských cien pohonných látok v 48. týždni 2019 v porovnaní s cenami v 47. týždni 2019 ovplyvnili vyššie ceny natural 98 oktánového benzínu. Klesli ceny LPG a motorovej nafty. Ceny natural 95 oktánového benzínu a CNG sa nezmenili.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2019

Investičná aktivita sa vyvíja pozitívne, od začiatku roka bola najvyššia na úrovni 9,6 %.

Ilustratívny obrázok/Illustrative image

05.12.2019 Informatívne správy | Ústredie ŠÚ SR | Národné účty

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2019

Rast slovenskej ekonomiky sa zmiernil, klesá výkonnosť ťažiskových odvetví aj zahraničný dopyt .


Publikácie

Konjunkturálne prieskumy

09.12.2019 | Analytická publikácia | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory

Konjunkturálne prieskumy - November 2019

Názory riadiacich pracovníkov z priemyslu, stavebníctva, obchodu a služieb na vývoj ekonomických ukazovateľov v podniku.

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov/Results of Quarterly Surveys in Industry and Production of Selected Goods

06.12.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Štvrťročne | Ústredie ŠÚ SR | Priemysel

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019

Výsledky štvrťročných zisťovaní v priemysle SR a výroba vybraných výrobkov za 3. štvrťrok 2019.

Odpadky s Slovenskej republike

29.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Životné prostredie

Odpady v Slovenskej republike za rok 2018

Údaje o odpadoch (nebezpečné a ostatné) z hospodárstva podľa druhov odpadov a spôsobu nakladania, údaje o komunálnom odpade podľa druhov KO...

Ročenka vedy a techniky v SR 2019 / Yearbook of science and technology in the SR 2019

29.11.2019 | Ročenka | Ročne | Ústredie ŠÚ SR | Veda, technika a inovácie

Ročenka vedy a techniky v SR 2019

Štatistická ročenka vedy a techniky 2019 je súčasťou publikačného systému Štatistického úradu Slovenskej republiky.

Indexy cien priemyselných výrobcov v SR

29.11.2019 | Publikácia - údajové prehľady | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík | Ústredie ŠÚ SR | Mesačne

Indexy cien poľnohospodárskych výrobkov v SR č. 10/2019

Mesačné indexy cien poľnohospodárskych výrobkov a ich agregáty, ceny poľnohospodárskych výrobkov za SR a za kraje.

/wps/portal/ext/products Produkty Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU00T6 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty