Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

28.07.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
jún 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júni 2021

 
29.07.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2021

 
29.07.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v júli 2021

 
29.07.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v júli 2021

 
29.07.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2021

Konjunkturálny prieskum v službách v júli 2021

 
29.07.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2021

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v júli 2021

 
29.07.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
júl 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v júli 2021

 
30.07.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
29. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 29. týždeň 2021

 
04.08.2021
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
jún 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júni 2021

 
06.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
30. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 30. týždeň 2021

 
09.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
máj 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2021

 
09.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2021

Vývoj zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2021

 
10.08.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
jún 2021

Priemyselná produkcia v júni 2021

 
10.08.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
jún 2021

Stavebná produkcia v júni 2021

 
12.08.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júni 2021

 
12.08.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
jún 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2021

 
13.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
31. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 31. týždeň 2021

 
13.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2021

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v júli 2021

 
13.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2021

Vývoj spotrebiteľských cien v júli 2021

 
16.08.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
jún 2021

Nové objednávky v priemysle v júni 2021

 
17.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2021

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 2. štvrťroku 2021

 
18.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júli 2021

 
20.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
32. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 32. týždeň 2021

 
24.08.2021
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
jún 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v júni 2021

 
27.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
33. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 33. týždeň 2021

 
27.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
júl 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2021

 
30.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v auguste 2021

 
30.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v auguste 2021

 
30.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 20231

Konjunkturálny prieskum v priemysle v auguste 2021

 
30.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2021

Konjunkturálny prieskum v službách v auguste 2021

 
30.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2020

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v auguste 2021

 
30.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
august 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v auguste 2021

 
31.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. štvrťrok 2021

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 2. štvrťroku 2021

 
31.08.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
2. štvrťrok 2021

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 2. štvrťroku 2021

 
03.09.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
2. štvrťrok 2021

Finančné hospodárenie korporácií v 2. štvrťroku 2021

 
03.09.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štvrťrok 2021

Hrubý domáci produkt v 2. štvrťroku 2021

 
03.09.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvr´trok 2021

Nezamestnanosť v 2. štvrťroku 2021

 
03.09.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
2. štvrťrok 2021

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 2. štvrťroku 2021

 
03.09.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
34. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 34. týždeň 2021

 
03.09.2021
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
júl 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2021

 
03.09.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
2. štrvťrok 2021

Tvorba hrubého kapitálu v 2. štvrťroku 2021

 
03.09.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
2. štvrťrok 2021

Výstavba bytov v 2. štvrťroku 2021

 
03.09.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
2. štvrťrok 2021

Zamestnanosť v 2. štvrťroku 2021

 
08.09.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
jún 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v júni a za šesť mesiacov roku 2021

 
08.09.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
júl 2021

Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2021

 
10.09.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
35. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 35. týždeň 2021

 
10.09.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
júl 2021

Priemyselná produkcia v júli 2021

 
10.09.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
júl 2021

Stavebná produkcia v júli 2021

 
13.09.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
júl 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2021

 
13.09.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
júl 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júli 2021

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia