Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

06.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
13. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 13. týždeň 2023

 
06.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
február 2023

Zahraničný obchod - predbežné údaje za február a podrobné údaje za január 2023

 
11.04.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2023

Priemyselná produkcia vo februári 2023

 
11.04.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
február 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode vo februári 2023

 
11.04.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
február 2023

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR vo februári 2023

 
12.04.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
február 2023

Stavebná produkcia vo februári 2023

 
13.04.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
február 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach vo februári 2023

 
13.04.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
február 2023

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach vo februári 2023

 
14.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2023

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v marci 2023

 
14.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
14. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 14. týždeň 2023

 
17.04.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
február 2023

Nové objednávky v priemysle vo februári 2023

 
19.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2023

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v marci 2023

 
20.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
rok 2022

Deficit verejných financií v roku 2022

 
21.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
15. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 15. týždeň 2023

 
24.04.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
február 2023

Nákladná a osobná doprava vo februári 2023

 
25.04.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
1. štvrťrok 2023

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v prvom štvťroku 2023

 
27.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
apríl 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v apríli 2023

 
28.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
16. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 16. týždeň 2023

 
28.04.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
marec 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére v marci 2023

 
05.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
17. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 17. týždeň 2023

 
05.05.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
marec 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v marci 2023

 
09.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
marec 2023

Zahraničný obchod - predbežné údaje za marec a podrobné údaje za dva mesiace

 
10.05.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
marec 2023

Priemyselná produkcia v marci 2023

 
11.05.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
marec 2023

Stavebná produkcia v marci 2023

 
12.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
18. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 18. týždeň 2023

 
12.05.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
marec

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2023

 
12.05.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
marec 2023

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v marci 2023

 
12.05.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
marec 2023

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v marci 2023

 
15.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2023

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v apríli 2023

 
16.05.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
marec 2023

Nové objednávky v priemysle v marci 2023

 
16.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2023

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 1. štvrťroku 2023

 
17.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2023

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v apríli 2023

 
19.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
20. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 19. týždeň 2023

 
25.05.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
marec 2023

Nákladná a osobná doprava v marci 2023

 
26.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
20. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 20. týždeň 2023

 
26.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
apríl 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére v apríli 2023

 
30.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
máj 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v máji 2023

 
31.05.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
k 31. marcu 2023

Stav obyvateľstva v SR k 31. marcu 2023

 
31.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2023

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 1. štvrťroku 2023

 
31.05.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. štvrťrok 2023

Vývoj indexov cien v trhových službách v 1. štvrťroku 2023

 
02.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
21. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 21. týždeň 2023

 
05.06.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2023

Nezamestnanosť v 1. štvrťroku 2023

 
05.06.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
1. štvrťrok 2023

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 1. štvrťroku 2023

 
05.06.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
1. štvrťrok 2023

Zamestnanosť v 1. štvrťroku 2023

 
06.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2023

Hrubý domáci produkt v 1. štvrťroku 2023

 
06.06.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
apríl 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v apríli 2023

 
06.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
1. štvrťrok 2023

Tvorba hrubého kapitálu v 1. štvrťroku 2023

 
07.06.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
1. štvrťrok 2023

Výstavba bytov v 1. štvrťroku 2023

 
09.06.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
22. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 22. týždeň 2023

 
09.06.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
apríl 2023

Priemyselná produkcia v apríli 2023

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia