Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu Štatistického úradu SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke Štatistického úradu SR.

11.12.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
október 2023

Priemyselná produkcia v októbri 2023

 
12.12.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
október 2023

Stavebná produkcia v októbri 2023

 
12.12.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
október 2023

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v októbri 2023

 
13.12.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
október 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2023

 
13.12.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
október 2023

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2023

 
14.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2023

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v novembri 2023

 
15.12.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
október 2023

Nové objednávky v priemysle v októbri 2023

 
15.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
49. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 49. týždeň 2023

 
19.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2023

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v novembri 2023

 
21.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2023

 
22.12.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
október 2023

Nákladná a osobná doprava v októbri 2023

 
22.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
50. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 50. týždeň 2023

 
29.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
51. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 51. týždeň 2023

 
29.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v decembri 2023

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia