Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke ŠÚ SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu ŠÚ SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke ŠÚ SR.

29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v novembri 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v novembri 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Konjunkturálny prieskum v službách 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v novembri 2021

 
29.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v novembri 2021

 
30.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. štvrťrok 2021

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2021

 
30.11.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. štvrťrok 2021

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
3. štvrťrok 2021

Finančné hospodárenie korporácií v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2021

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
3. štvrťrok 2021

Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
3. štvrťrok 2021

Priemerná mesačná mzda zamestnanca národného hospodárstva v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
47. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 47. týždeň 2021

 
03.12.2021
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
október 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v októbri 2021

 
03.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2021

Tvorba hrubého kapitálu v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
3. štvrťrok 2021

Výstavba bytov v 3. štvrťroku 2021

 
03.12.2021
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
3. štvrťrok 2021

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2021

 
09.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
september 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v septembri a za deväť mesiacov roku 2021

 
09.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
október 2021

Vývoj zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2021

 
10.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
48. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 48. týždeň 2021

 
10.12.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
október 2021

Priemyselná produkcia v októbri 2021

 
10.12.2021
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
október 2021

Stavebná produkcia v októbri 2021

 
13.12.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
október 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v októbri 2021

 
13.12.2021
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
október 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v októbri 2021

 
14.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2021

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v novembri 2021

 
14.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2021

Vývoj spotrebiteľských cien novembri 2021

 
15.12.2021
Odvetvové štatistiky | Priemysel
október 2021

Nové objednávky v priemysle v októbri 2021

 
17.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v novembri 2021

 
17.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
49. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 49. týždeň 2021

 
20.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
november 2021

Vývoj cien vo výrobnej sfére v novembri 2021

 
22.12.2021
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
október 2021

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v októbri 2021

 
30.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2021

Indikátor ekonomického sentimentu v decembri 2021

 
30.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2021

Konjunkturálny prieskum v obchode v decembri 2021

 
30.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v decembri 2021

 
30.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2021

Konjunkturálny prieskum v priemysle v decembri 2021

 
30.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2021

Konjunkturálny prieskum v službách v decembri 2021

 
30.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2021

Konjunkturálny prieskum v stavebníctve v decembri 2021

 
30.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
december 2021

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku v decembri 2021

 
31.12.2021
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
50. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 50. týždeň 2021

 
05.01.2022
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
november 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v novembri 2021

 
07.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
október 2021

Podrobné údaje zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2021

 
07.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
51. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 51. týždeň 2021

 
07.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
52. týždeň 2021

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 52. týždeň 2021

 
07.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
november 2021

Vývoj zahraničného obchodu v novembri a za jedenásť mesiacov roku 2021

 
10.01.2022
Odvetvové štatistiky | Priemysel
november 2021

Priemyselná produkcia v novembri 2021

 
10.01.2022
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
november 2021

Stavebná produkcia v novembri 2021

 
12.01.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
november 2021

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v novembri 2021

 
12.01.2022
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
november 2021

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v novembri 2021

 
14.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
1. týždeň 2022

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 1. týždeň 2022

 
14.01.2022
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
december 2021

Vývoj jadrovej a čistej inflácie v decembri 2021

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia