Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár prvého zverejnenia

Kalendár obsahuje časový rozvrh prvého publikovania vybraných ukazovateľov. Údaje budú v uvedený deň o 9.00 hodine zverejnené na internetovej stránke Štatistického úradu SR (www.statistics.sk) v časti Katalóg informatívnych správ a zároveň budú k dispozícii u hovorcu Štatistického úradu SR (tel. 02/50 236 553). Upozornenie na upresnenie termínov je tiež zverejňované na internetovej stránke Štatistického úradu SR.

25.09.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
júl 2023

Nákladná a osobná doprava v júli 2023

 
27.09.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
august 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére v auguste 2023

 
28.09.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
september 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v septembri 2023

 
29.09.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
38. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 38. týždeň 2023

 
04.10.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
august 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v auguste 2023

 
06.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
39. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 39. týždeň 2023

 
09.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
august 2023

Zahraničný obchod - predbežné údaje za august a podrobné údaje za sedem mesiacov roku 2023

 
10.10.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
august 2023

Priemyselná produkcia v auguste 2023

 
11.10.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
august 2023

Stavebná produkcia v auguste 2023

 
12.10.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
august 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v auguste 2023

 
12.10.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
august 2023

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v auguste 2023

 
12.10.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
august 2023

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v auguste 2023

 
13.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2023

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v septembri 2023

 
13.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
40. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 40. týždeň 2023

 
16.10.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
august 2023

Nové objednávky v priemysle v auguste 2023

 
18.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2023

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2023

 
20.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
rok 2022

Deficit verejných financií za rok 2022 - spresnený

 
20.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
rok 2022

Hrubý národný dôchodok za rok 2022

 
20.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
41. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 41. týždeň 2023

 
24.10.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
august 2023

Nákladná a osobná doprava v auguste 2023

 
26.10.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
3. štvrťrok 2023

Demografia - počet zomretých a príčiny úmrtí v SR v treťom štvťroku 2023

 
27.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
42. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 42. týždeň 2023

 
27.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
september 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére v septembri 2023

 
30.10.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
október 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v októbri 2023

 
03.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
43. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 43. týždeň 2023

 
08.11.2023
Odvetvové štatistiky | Obchod a stravovacie služby
september 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v septembri 2023

 
09.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Zahraničný obchod
september 2023

Zahraničný obchod - predbežné údaje za september a podrobné údaje za osem mesiacov

 
10.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
44. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 44. týždeň 2023

 
10.11.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
september 2023

Priemyselná produkcia v septembri 2023

 
10.11.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
september 2023

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2023

 
10.11.2023
Odvetvové štatistiky | Súhrná štatistika
september 2023

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v septembri 2023

 
13.11.2023
Odvetvové štatistiky | Stavebníctvo
september 2023

Stavebná produkcia v septembri 2023

 
13.11.2023
Odvetvové štatistiky | Cestovný ruch
september 2023

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v septembri 2023

 
14.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2023

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA v 3. štvrťroku 2023

 
15.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2023

Inflácia - indexy spotrebiteľských cien v októbri 2023

 
16.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2023

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2023

 
16.11.2023
Odvetvové štatistiky | Priemysel
september 2023

Nové objednávky v priemysle v septembri 2023

 
16.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
45. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 45. týždeň 2023

 
24.11.2023
Odvetvové štatistiky | Doprava a poštové služby
september 2023

Nákladná a osobná doprava v septembri 2023

 
24.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
46. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 46. týždeň 2023

 
28.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
október 2023

Vývoj cien vo výrobnej sfére v októbri 2023

 
29.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
november 2023

Výsledky konjunkturálneho prieskumu a indikátor ekonomického sentimentu v novembri 2023

 
30.11.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Obyvateľstvo a migrácia
k 30. septembru 2023

Stav obyvateľstva v SR k 30. septembru 2023

 
30.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. štvrťrok 2023

Vývoj cien nehnuteľností určených na bývanie v 3. štvrťroku 2023

 
30.11.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
3. štvrťrok 2023

Vývoj indexov cien v trhových službách v 3. štvrťroku 2023

 
01.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
47. týždeň 2023

Priemerné ceny pohonných látok v SR - 47. týždeň 2023

 
04.12.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
3. štvrťrok 2023

Nezamestnanosť' v 3. štvrťroku 2023

 
04.12.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Náklady práce
3. štvrťrok 2023

Priemerná mesačná mzda zamestnanca v hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023

 
04.12.2023
Demografia a sociálne štatistiky | Práca
3. štvrťrok 2023

Zamestnanosť v 3. štvrťroku 2023

 
05.12.2023
Makroekonomické štatistiky | Národné účty
3. štvrťrok 2023

Hrubý domáci produkt v 3. štvrťroku 2023

 

/wps/portal/ext/products/Prve-Zverejnenie-Kalendar Kalendár prvého zverejnenia Z6_AQQQSLVV0GV2F0I31G0NUU0037 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Kalendár prvého zverejnenia