Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Veková štruktúra

Veková štruktúra

Posledná aktualizácia: 28.10.2019

Predstavujeme vám interaktívnu vekovú štruktúru obyvateľstva, ktorá umožňuje jednoduché porovnanie zloženia populácie podľa pohlavia a veku v jednotlivých rokoch na Slovensku až do najnižšej územnej úrovne.

Zastúpenie jednotlivých vekových kategórií rozdelených na mužov a ženy je zobrazené jednoduchou grafickou formou. Voľba územného parametra umožňuje výber úrovne Slovenskej republiky, kraja, okresu či jednotlivých obcí. Voľba referenčného roku je k dispozícii na časovej osi.

Údaje za územie Slovenska sú k dispozícii už od roku 1945. Na nižšej územnej úrovni je možné zobraziť informácie od roku 1996.

V prípade územného členenia miest Bratislava a Košice sú vo výbere okresov dostupné aj agregované údaje za ich okresy (Bratislava I - V a Košice I - IV).

Zdrojové údaje, na ktoré nájdete prepojenie pod grafom, sú uložené v jednotnej databáze DATAcube..

Vybranú vekovú pyramídu si môžete tlačiť alebo stiahnuť prostredníctvom tlačidla v pravom hornom rohu grafu.

Vstup do aplikácie Ako žijeme v štatistikách.


/wps/portal/ext/products/age Veková štruktúra Z6_VLP8BB1A089F80QE8C5I4G00B5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Veková štruktúra