Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia - štatistický portrét

Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia - štatistický portrét

Posledná aktualizácia: 24.10.2018

Digitálna publikácia Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia - štatistický portrét má za cieľ ukázať vývoj hospodárstva Európskej únie a jej členských štátov od roku 2000 prostredníctvom širokého spektra štatistických údajov, ktoré poskytujú mikro aj makroekonomický pohľad.

Táto publikácia neopisuje krátkodobé trendy európskeho hospodárstva, ale jej cieľom je odpovedať na otázky: Akým spôsobom sa zmenilo naše správanie v oblasti spotreby? Ako sa vyvíjali príjmy domácností? Sú vzory zamestnanosti stále rovnaké? Aký podiel v hospodárstve majú služby? Aký je podiel veľkých podnikov? Zvýšila sa alebo klesla zamestnanosť vo verejnej správe?

Vstup do aplikácie Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia - štatistický portrét

/wps/portal/ext/products/eueconmill Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia - štatistický portrét Z6_VLP8BB1A0GKF70QK5MI25NHDG0 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Európske hospodárstvo od začiatku tisícročia