Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2021
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2021

Posledná aktualizácia: 16.07.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 16.07.2021

V júni 2021 sa medziročná inflácia, porovnávajúca cenovú úroveň harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien (HICP) v júni 2021 oproti júnu 2020, zvýšila na hodnotu 2,5 %. V máji 2021 bola jej hodnota 2 %.

Priemerná HICP ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v júni 2021 hodnotu 1,6 %.

Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v júni 2021 úroveň 0,4 %. Zvýšili sa ceny v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,14 percentuálneho bodu k medzimesačnej inflácii 0,4 %), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,06 p. b.), rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,05 p. b.),  bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,03 p. b.), nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,03 p. b.),odevy a obuv (kladný príspevok 0,02 p. b.), zdravie (kladný príspevok 0,01 p. b.), doprava (kladný príspevok 0,01 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,01 p. b.). 

Údaje  o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices/HICP) sú zverejňované v deň ich zverejnenia Eurostatom;  zvyčajne niekoľko dní po národnej inflácii CPI. Ide o infláciu podľa jednotnej metodiky EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť indexov spotrebiteľských cien medzi krajinami. Spotrebné koše sa čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložky „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú určité odlišnosti vo váhach zložiek.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v júni 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail