Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2020

Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2020

Posledná aktualizácia: 29.06.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.06.2020


Trojmesačný kĺzavý priemer indikátora ekonomického sentimentu po sezónnej úprave (IES) v júni klesol o 7,4 bodu v porovnaní s minulým mesiacom na hodnotu 64,8, čo predstavuje najnižšiu zaznamenanú hodnotu indikátora od začiatku zisťovania. V aktuálnom poklese indikátora sa odráža prepad súčasného sentimentu oproti stavu v marci a pred zavedením preventívnych opatrení proti šíreniu koronavírusu vyhlásených vládou SR. V júni sa dôvera zvýšila najmä v priemysle a službách, výrazne aj v stavebníctve a mierne u spotrebiteľov.  V obchode zostala stabilná. Aktuálna hodnota IES zaostáva za úrovňou dlhodobého priemeru o 38,5 bodu a za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 30,1 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle v júni vzrástol o 18,7 percentuálnych bodov na hodnotu -10. Vývoj indikátora priaznivo ovplyvnil hlavne rast očakávanej produkcie v najbližších troch mesiacoch a rast objednávok. V júni indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 9,5 bodu na -37,5 vplyvom priaznivejších hodnotení očakávanej zamestnanosti a celkovej úrovne objednávok. Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 23 bodov. Indikátor dôvery v obchode (-1) sa v júni v porovnaní s májom nezmenil, keď pozitívne hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a pokles stavu zásob boli eliminované poklesom súčasných podnikateľských aktivít za posledné tri mesiace. Indikátor dôvery v službách v júni po dvojmesačnom prudkom poklese vzrástol, jeho hodnota (-38) sa v porovnaní s májom zvýšila o 14,3 percentuálneho bodu. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pozitívnym hodnotením dopytu za posledné tri mesiace, ako aj očakávaného dopytu, pričom podnikateľskú situáciu respondenti hodnotili negatívne.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku júna opäť o niečo viac optimistickejšia ako pred mesiacom. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 2,6 bodu na hodnotu -35,5. Respondenti boli optimistickejší pri troch zložkách indikátora, najmä v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie a finančnej situácie domácností, o niečo menej v očakávaniach úspor v domácnostiach. Ich očakávania vývoja nezamestnanosti sa naproti tomu mierne zhoršili. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 27,7 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 31,8 bodu.


Poznámka: Hodnoty indikátorov dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické). Údaje sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indikátor ekonomického sentimentu v júni 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail