Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2020
Print Mail TW FB WA

Podrobné údaje zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2020

Posledná aktualizácia: 08.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.01.2021

V októbri sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 2,1 % na 7 990,2 mil. eur a celkový dovoz klesol o 4,5 % na 7 152,5 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 837,7 mil. eur (o 506 mil. eur vyššie ako v októbri 2019).

Saldo zahraničného obchodu za január až október 2020 bolo aktívne v objeme 2 350,6 mil. eur.

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (3 371,7 mil. eur), Francúzskom (2 220,4 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (1 683,9 mil. eur), Rakúskom (1 650,9 mil. eur), Poľskom (1 474,9 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 448,2 mil. eur), Maďarskom (1 039,3 mil. eur), Talianskom (735 mil. eur), Rumunskom (693,1 mil. eur), Španielskom (611,9 mil. eur) a Českou republikou (595,1 mil. eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Vietnamom (3 033,8 mil. eur), Kórejskou republikou (2 553,4 mil. eur), Čínou (2 245,1 mil. eur), Ruskou federáciou (1 858,6 mil. eur), Malajziou (453,2 mil. eur), Taiwanom (258,5 mil. eur) a Japonskom (165 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa vyviezol tovar v hodnote 61 403,1 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa znížil celkový vývoz o 8,7 %.

Z tovarového hľadiska najviac klesol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 556,1 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 430,7 mil. eur, častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 366,4 mil. eur, plochých valcovaných výrobkov zo železa alebo nelegovanej ocele, valcovaných za tepla o 247,3 mil. eur a elektrických prístrojov osvetľovacích a signalizačných o 225,5 mil. eur. Najviac vzrástol vývoz pšenice a súraže o 61 mil. eur a zdvíhacích a manipulačných strojov a zariadení ako výťahy, eskalátory, dopravníky a lanovky o 52,7 mil. eur.

V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov klesol vývoz do Nemecka o 8,8 %, Českej republiky o 12,7 %, Poľska o 3 %, Francúzska o 0,3 %, Maďarska o 9,7 %, Rakúska o 9,4 %, Talianska o 16,1 %, Spojeného kráľovstva o 22,8 %, Rumunska o 7,6 %, Španielska o 20,8 % a Holandska o 7,4 %. Zvýšil sa vývoz do Spojených štátov amerických o 2 % a Číny o 11,8 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa znížil vývoz do krajín EÚ o 9,1 % (tvoril 78,8 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD rovnako o 9,1 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 87,5 %).

Do Slovenskej republiky sa doviezol tovar v hodnote 59 052,5 mil. eur pri medziročnom poklese o 10,9 %.

Z tovarového hľadiska najviac klesol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 949,9 mil. eur, osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 488 mil. eur, drôtov a káblov o 415,3 mil. eur, telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 414,4 mil. eur a ropných plynov a iných plynných uhľovodíkov o 411,4 mil. eur.

Významnejšie vzrástol dovoz elektrických akumulátorov, vrátane ich separátorov o 551,1 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 177,2 mil. eur a liekov na predaj v malom o 154,1 mil. eur.

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom klesol dovoz z Nemecka o 6,5 %, Českej republiky o 14 %, Číny o 5,7 %, Poľska o 11,4 %, Vietnamu o 9,7 %, Maďarska o 18,1 %, Kórejskej republiky o 20,1 %, Ruskej federácie o 24,9 %, Francúzska o 4 %, Talianska o 17,3 % a Rakúska o 17,9 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2019 znížil dovoz z krajín EÚ o 9,1 % (tvoril 66,8 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 12,6 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 65,5 %).


Poznámka: Údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva. V údajoch za OECD je od januára 2020 zahrnutá Kolumbia (členom OECD je od 28.4.2020).

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Celkový dovoz a celkový vývoz podľa kontinentov a ekonomických zoskupení krajín [zo0002ms]

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v októbri a za desať mesiacov roku 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail