Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2020
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2020

Posledná aktualizácia: 17.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 17.09.2020

V auguste 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahla hodnotu 1,4 %.

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v auguste 2020 hodnotu 2,5 %.

V porovnaní s júlom 2020 (medzimesačne) sa ceny HICP znížili o 0,1 %.

Najväčší vplyv na  medzimesačný pokles harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien o 0,1% malo výrazné zníženie cien v odbore potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok -0,21 percentuálneho bodu) a zníženie cien v odbore odevy a obuv (záporný príspevok -0,02 p. b.). Naopak, celkovo sa medzimesačne zvýšili ceny v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,01 p. b.); rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,01 p. b.); bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,02 p. b.), z toho dodávka vody a rôzne služby týkajúce sa obydlia (kladný príspevok 0,02 p. b.); reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,03 p. b.); doprava (kladný príspevok 0,04 p. b.), z toho sa zvýšili ceny dopravných služieb (kladný príspevok 0,07 p. b.) a poklesli ceny palív a mazadiel (záporný príspevok -0,03 p. b.).


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail