Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2019

Posledná aktualizácia: 14.09.2019
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.06.2019

Spotrebiteľské ceny sa v máji v porovnaní s aprílom v úhrne zvýšili o 0,3 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje; odevy a obuv zhodne o 0,8 %; alkoholické nápoje a tabak; reštaurácie a hotely zhodne o 0,7 %; doprava o 0,6 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; rozličné tovary a služby zhodne o 0,2 %; pošty a spoje o 0,1 %. Klesli ceny v zdravotníctve o 0,2 %; rekreácie a kultúry o 0,1 %. Na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny za bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá; za vzdelávanie.

Rast cien potravín o 0,9 % ovplyvnili vyššie ceny mäsa o 2,3 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 1,8 %; potravinárskych výrobkov inde neklasifikovaných o 1,5 %; rýb; ovocia zhodne o 1 %; mlieka, syrov a vajec o 0,7 %; zeleniny (vrátane zemiakov) o 0,2 %; chleba a obilnín o 0,1 %. Znížili sa ceny olejov a tukov o 1,7 %. Klesli ceny nealkoholických nápojov o 0,5 % (kávy, čaju a kakaa o 1,3 %, nezmenili sa ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav).

Na zvýšenie cien mäsa pôsobili vyššie ceny bravčového mäsa o 5,9 %, údenín o 1,6 %, hydiny o 1,4 %, hovädzieho mäsa o 0,9 %. Vyššie ceny ovocia ovplyvnil rast cien citrónov o 17,1 %, pomarančov o 7,6 %, jabĺk o 7,1 %, mandarínok o 6,8 %, kiwi o 4 %. Klesli ceny banánov o 9,3 %, stolového hrozna o 3,7 %. Rast cien zeleniny ovplyvnili vyššie ceny karfiolu o 21,4 %, cibule o 16 %, bielej kapusty o 13,5 %, zemiakov o 12,8 %, petržlenu o 12,7 %, karotky o 10,1 %, zeleru o 7,7 %, cesnaku o 3 %. Znížili sa ceny papriky o 19,9 %, šalátových uhoriek o 11,5 %, paradajok o 9,8 %.

Zvýšenie cien v odbore alkoholické nápoje a tabak spôsobili vyššie ceny alkoholických nápojov o 1,4 % (vína o 2,2 %, destilátov o 2 %, piva o 0,3 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Vyššie ceny v odbore odevy a obuv ovplyvnil rast cien obuvi o 1,4 %; odievania o 0,5 %.  

V odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá na aprílovej úrovni  zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; služieb na údržbu a opravu obydlia; dodávky vody; zberu smetí; odvádzania odpadových vôd; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia; elektriny; plynu; tepelnej energie. Zvýšili sa ceny imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov o 0,2 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia o 0,1 %. Klesli ceny pevných palív o 0,6 %.

Na rast cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti vplývali vyššie ceny tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 0,6 %; nástrojov a náradia pre dom a záhradu o 0,3 %; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,2 %. Znížili sa ceny bytových textílií o 0,5 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,1 %. Nezmenili sa ceny domácich spotrebičov. 

Pokles cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnilo zníženie cien zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,3 % (klesli ceny farmaceutických výrobkov o 0,3 %, vzrástli ceny ostatných zdravotníckych výrobkov o 0,3 %, terapeutických pomôcok a zariadení o 0,1 %). Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny ambulantných služieb; nemocničných služieb.

Zvýšenie cien v doprave ovplyvnili vyššie ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 1,9 % (palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 2,3 %, ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy o 0,6 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,5 %, údržby a opráv o 0,3 %). Znížili sa ceny nákupu dopravných prostriedkov o 0,9 % (klesli ceny ojazdených motorových vozidiel o 2,1 %, vzrástli ceny bicyklov o 0,5 %, nových motorových vozidiel o 0,1 %); dopravných služieb o 0,2 % (znížili sa ceny leteckej osobnej dopravy o 2 %, vzrástli ceny ostatných zakúpených dopravných služieb o 0,2 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy).

Rast cien v odbore pošty a spoje spôsobili vyššie ceny telefónnych služieb o 0,1 % (telekomunikačné služby poskytované v balíku o 1,3 %). Klesli ceny telefónnych zariadení o 0,3 %. Nezmenili sa ceny poštových služieb.

Zníženie cien v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnili nižšie ceny ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 0,7 %; organizovaných dovolenkových zájazdov o 0,6 %; audiovizuálnej a fotografickej techniky o 0,1 %. Zvýšili sa ceny ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje o 0,9 %; rekreačných služieb a kultúry; novín, kníh a kancelárskych potrieb zhodne o 0,2 %. 

V odbore vzdelávanie na aprílovej úrovni zostali ceny predprimárneho, primárneho, sekundárneho; terciárneho vzdelávania; vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne.

Na rast cien v odbore reštaurácie a hotely vplývali vyššie ceny ubytovacích služieb o 3,2 %; stravovacích služieb o 0,4 % (v reštauráciách, v kaviarňach o 0,6 %, nezmenili sa ceny v závodných jedálňach, úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov).

Vyššie ceny v odbore rozličné tovary a služby spôsobil rast cien osobných doplnkov inde neklasifikovaných o 0,4 %; osobnej starostlivosti o 0,3 %; sociálnej ochrany (úhrady v zariadení sociálnych služieb o 0,2 %); ostatných služieb inde neklasifikovaných zhodne o 0,1 %. Nezmenili sa ceny poistenia (vzrástli ceny poistenia v súvislosti so zdravím o 0,8 %, nezmenili sa ceny v súvislosti s dopravou); finančných služieb inde neklasifikovaných.

máji 2019 v porovnaní s májom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %. Vzrástli ceny v odboroch reštaurácie a hotely o 4,2 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 4,1 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 3,9 %; rozličné tovary a služby o 2,7 %; alkoholické nápoje a tabak o 2,5 %; zdravotníctvo o 2,1 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,4 %; rekreácia a kultúra o 1,3 %; odevy a obuv; vzdelávanie zhodne o 1 %; pošty a spoje o 0,8 %. Klesli ceny v doprave o 0,5 %.

V priemere za päť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,4 %.

Index spotrebiteľských cien v máji oproti aprílu vzrástol v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,3 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,4 %.

Index spotrebiteľských cien sa v máji 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6 %, domácnosti dôchodcov o 3,1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,8 %.

V priemere za päť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,4 %, domácnosti dôchodcov o 2,8 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,6 %.   • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v máji 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail