Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v apríli 2019

Nové objednávky v priemysle v apríli 2019

Posledná aktualizácia: 14.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 14.06.2019

Po zohľadnení sezónnych vplyvov nové objednávky v priemysle sa v apríli 2019 oproti marcu 2019 znížili o 1,2 %. 1)             

apríli 2019 dosiahli nové objednávky v priemysle objem 4 557,3 mil. eur. V porovnaní s aprílom 2018 vzrástli o 6,5 %.

Od začiatku roku 2019 sa nové objednávky v priemysle medziročne zvýšili o 12,2 % na 18 696,1 mil. eur.


Poznámka: predbežné výsledky; absolútne údaje sú zisťované za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2 v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)
1) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+   a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v apríli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail