Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2020
Print Mail TW FB WA

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2020

Posledná aktualizácia: 14.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 14.09.2020

 

Rast spotrebiteľských cien naďalej spomaľoval, v auguste dosiahol hodnotu 1,4 %, čo je najmenej od júla 2017.

Medziročná inflácia šiesty mesiac po sebe spomaľovala tempo, jej úroveň od júla klesla o 0,3 p. b. Miera zvyšovania cien dosiahla 1,4 % a bola najnižšia za posledné tri roky.

Tento vývoj bol ovplyvnený najmä medzimesačným výraznejším poklesom cien potravín (ovocie, zelenina, mäso, chlieb a obilniny) a znížením cien odevov a obuvi ako aj cien pohonných látok (palív) pre osobnú dopravu. Výraznejší pokles medziročnej miery inflácie pribrzdili vyššie ceny oproti júlu v doprave ako aj v reštauráciách, kaviarňach a v stravovaní.

Vývoj spotrebiteľských cien v auguste v porovnaní s júlom 2020

Ceny potravín a nealkoholických nápojov v porovnaní s júlom výrazne klesli o 1 %. Pokles cien potravín spôsobili nižšie ceny najmä ovocia o 6,5 % a zeleniny (vrátane zemiakov) o 4,1 %; mäsa o 0,3 %; chleba a obilnín o 0,2 %. Zvýšili sa ceny mlieka, syrov a vajec; olejov a tukov zhodne o 0,2 %; rýb o 0,1 %. Znížili sa ceny nealkoholických nápojov o 1,5 % (klesli ceny minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 2,8 %).

Na zníženie cien ovocia vplývali predovšetkým nižšie ceny stolového hrozna o 28,4 %, man­darínok o 14,2 %, banánov o 8,7 %, vodových červených melónov o 3,1 %. Vzrástli ceny pomarančov o 8,2 %, jabĺk o 0,4 %. Nižšie ceny zeleniny ovplyvnil pokles cien papriky o 20,7 %, šalátových uhoriek o 14,3 %, paradajok  o 11,5 %, zemiakov o 3,2 %. Vzrástli ceny petržlenu o 21,1 %, karfiolu o 11 %. Pokles cien mäsa ovplyvnili nižšie ceny bravčového mäsa o 2,1 %, hovädzieho mäsa o 1 %. Zvýšili sa ceny údenín o 0,2 %, hydiny o 0,1 %. 

V odbore alkoholické nápoje a tabak klesli ceny alko­ho­lických nápojov o 0,2 % (najviac klesli ceny piva o 2,2 %. Zvýšili sa ceny tabaku o 0,3 %.

Nižšie ceny v odbore odevy a obuv o 0,3 % ovplyvnil pokles cien obuvi o 1 %; nezmenili sa ceny odievania.

Rast cien o 0,1 % v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá spôsobilo zvýšenie cien odvádzania odpadových vôd o 1,9 %; dodávky vody o 1,6 %; služieb na údržbu a opravu obydlia o 0,3 %; im­pu­to­vaného nájomného bývajúcich vlastníkov; materiálov na údržbu a opravu obydlia zhodne o 0,1 %. 

Aj ceny v odbore zdravotníctvo sa zvýšili o 0,1 %, na rast vplývali vyššie ceny zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,1 %. Klesli ceny ambulantných služieb o 0,1 % (služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba o 0,7 %). 

Vyššie ceny v doprave o 0,5 % spôsobil rast cien dopravných služieb o 3,7 % (leteckej osobnej dopravy o 34 %, cestnej osobnej dopravy o 0,6 %). Znížili sa ceny prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,6 % (klesli ceny palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 0,9 %, náhradných dielov a príslušenstva o 0,3 %, vzrástli hlavne ceny údržby a opráv o 0,4 %, nákupu dopravných prostriedkov o 0,1 % (klesli ceny ojazdených motorových vozidiel o 1 %, vzrástli ceny nových motorových vozidiel o 0,3 %).

V odbore rekreácia a kultúra zostali ceny nezmenené, z jednotlivých odborov sa  zvýšili ceny ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 0,8 %; organizovaných dovo­le­nkových zájazdov o 0,6 %; rek­reačných služieb a kultúry o 0,2 %. Klesli ceny audio­vi­zuál­nej a fotogra­fickej techniky o 0,5 %; novín, kníh a kan­ce­lár­skych potrieb o 0,3 %.

V odbore vzdelávanie na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny predprimárneho, primárneho;  sekundárneho; terciárneho vzdelávania. Vzrástli ceny vzdelávania nedefinovateľného podľa úrovne o 0,2 % (poplatok za jazykový kurz o 0,5 %).

Rast cien v odbore reštaurácie a hotely o 0,3 % ovplyvnili vyššie ceny stravovacích služieb 0,3 % (úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov o 0,6 %, v reštauráciách, v kaviarňach o 0,4 %, v jedálňach o 0,1 %); ubytovacích služieb o 0,1 %.

Zvýšenie cien v odbore rozličné tovary a služby o 0,1 % ovplyvnil rast cien osobnej starostlivosti; osobných doplnkov inde neklasifikovaných zhodne o 0,4 %; sociálnej ochrany (poplatok v súkromných detských jasliach o 0,5 %, úhrada za poskytovanie opatrovateľskej služby o 0,3 %); ostatných služieb inde ne­kla­si­fi­kovaných zhodne o 0,2 %. Znížili sa ceny poistenia o 2,8 % (poistenia motorových vozidiel o 4,2 %).

Index spotrebiteľských cien v auguste oproti júlu klesol v domácnostiach zamestnancov a v nízkopríjmových domácnostiach zhodne o 0,1 %, v domácnostiach dôchodcov o 0,2 %.

Vývoj cien v auguste 2020 v porovnaní s augustom 2019

V medziročnom porovnaní vzrástli ceny v odboroch rozličné tovary a služby o 4,6 %; vzdelávanie o 4,5 %; zdravotníctvo o 3,5 %; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá o 2,8 %; reštaurácie a hotely o 2,3 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti o 1,6 %; rekreácia a kultúra o 1,2 %; potraviny a nealkoholické nápoje o 1 %; odevy a obuv o 0,6 %; alkoholické nápoje a tabak o 0,3 %. Klesli ceny v doprave o 5 %. Nezmenili sa ceny za pošty a spoje.

V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,2 %.

Index spotrebiteľských cien sa v auguste 2020 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 1,4 %, za domácnosti dôchodcov o 1,7 % a za nízkopríjmové domácnosti o 1,6 %.

V priemere za osem mesiacov roku 2020 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2019 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,1 %, za domácnosti dôchodcov o 2,4 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,3 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v auguste 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail