Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2020

Posledná aktualizácia: 16.10.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 16.10.2020

V septembri 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahla hodnotu 1,4 %.

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v septembri 2020 hodnotu 2,4 %.

V porovnaní s augustom 2020 sa celková úroveň cien HICP nezmenila (medzimesačný index bol 100,0).

Celkovo sa medzimesačne zvýšili ceny v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: alkoholické nápoje a tabak (kladný príspevok 0,05 percentuálneho bodu), vzdelávanie (kladný príspevok 0,03 p. b.), odevy a obuv (kladný príspevok 0,03 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,03 p. b.), nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,02 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,02 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,02 p. b.), zdravotníctvo (kladný príspevok 0,02 p. b.). Naopak, znížili sa ceny v odboroch: rekreácia a kultúra (záporný príspevok -0,04 p. b.), doprava (záporný príspevok -0,06 p. b.), potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok -0,10 p. b.).


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

Váš názor
na internetovú stránku ŠÚ SR
je pre nás dôležitý.
Váš názor
/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v septembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail