Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2019

Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 05.12.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Demografia a sociálne štatistiky
Okruh: Práca
Dátum publikovania: 05.12.2019

 

 Miera nezamestnanosti dosiahla 5,9 %

Pokles nezamestnanosti sa oproti 3. štvrťroku 2018 výrazne zmiernil, jeho tempo sa spomalilo o 12,4 p. b. na 8 %. Počet nezamestnaných podľa VZPS 1) sa v 3. štvrťroku 2019 medziročne znížil o 14 tis. a dosiahol 161,2 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa medziročne znížila o 0,5 p. b. na 5,9 %.

U mužov dosiahla miera nezamestnanosti 5,7 %, medziročne klesla o 0,3 p. b. U žien bola na úrovni 6,1 %, znížila sa o 0,7 p. b. V medzikvartálnom porovnaní (3. štvrťrok 2019 oproti 2. štvrťroku 2019) klesla sezónne očistená nezamestnanosť o 1,3 tis. (o 0,8 %) na 158,8 tis. osôb.

Miera nezamestnanosti 3.Q.2019 - graf

Z hľadiska vekovej štruktúry tvorili najpočetnejšiu skupinu nezamestnaných osoby vo veku    35 - 49 rokov s počtom 53 tis. osôb a podielom 32,9 % na celkovej nezamestnanosti. Medziročný úbytok nezamestnaných zaznamenala väčšina vekových kategórií, z toho najvýraznejší kategória 25 - 34 ročných (o 7,3 tis. osôb). Rast nezamestnanosti bol v dvoch vekových skupinách, u 15 - 24 ročných a u 60 a viac ročných.

Nezamestnaní, ktorí ešte nikdy nemali zamestnanie, tvorili 29 % z celkovej nezamestnanosti, ich podiel sa medziročne zvýšil o 1,1 p. b. Z hľadiska ekonomickej činnosti posledného zamestnávateľa najviac osôb naposledy pracovalo v priemysle (20,4 %) a v obchode (9,1 %).

Najvyššia nezamestnanosť aj v 3. štvrťroku 2019 bola s počtom 40,6 tis. nezamestnaných v Prešovskom kraji. V tomto kraji bola zároveň najvyššia regionálna miera nezamestnanosti (10,1 %). Počet nezamestnaných sa medziročne znížil vo väčšine krajov, najviac (o 6,7 tis.) v Košickom kraji. Najnižšiu mieru nezamestnanosti dosiahli v Bratislavskom (2,7 %) a Trenčianskom kraji (2,8 %). 

V 1. až 3. štvrťroku 2019 nezamestnanosť medziročne klesla o 13,6 % na 158,7 tis. osôb. Miera nezamestnanosti sa znížila o 0,9 p. b. na 5,8 %.


Poznámka: podľa Výberového zisťovania pracovných síl; definícia nezamestnanosti je v súlade s Nariadením komisie (ES) č. 1897/2000
p. b. percentuálny bod
Zdroj: ŠÚ SR, DATAcube [pr0101qs]

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nezamestnanosť v 3. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail