Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2019

Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2019

Posledná aktualizácia: 08.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.08.2019

V máji sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku zvýšil celkový vývoz tovaru o 0,4 % na 6 901,5 mil. eur a celkový dovoz sa zvýšil o 4,2 % na 6 748,1 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 153,4 mil. eur (o 241,2 mil. eur nižšie ako v máji minulého roku).

Saldo zahraničného obchodu za január až máj 2019 bolo aktívne v objeme 1 107,3 mil. eur (o 273,8 mil. eur nižšie ako za rovnaké obdobie minulého roku).

Najvyššie aktívne saldo mala Slovenská republika s Nemeckom (2 372,3 mil. eur), Spojeným kráľovstvom (1 209,6 mil. eur), Francúzskom (1 195,4 mil. eur), Spojenými štátmi americkými (1 026,6 mil. eur), Rakúskom (857,5 mil. eur), Poľskom (720,7 mil. eur), Talianskom (580,7 mil. eur), Španielskom (458,9 mil. eur), Rumunskom (348,8 mil. eur) a Českou republikou (335,6 mil. eur). Najväčšie pasívne saldo bolo s Kórejskou republikou (1 740,8 mil. eur), Vietnamom (1 613,6 mil. eur), Čínou (1 203,7 mil. eur), Ruskou federáciou (1 051,4 mil. eur), Japonskom (182,9 mil. eur), Malajziou (177,4 mil. eur), Taiwanom (165,1 mil. eur) a Ukrajinou (142 mil. eur).

Zo Slovenskej republiky sa za január až máj 2019 vyviezol tovar v hodnote 34 237,9 mil. eur. V porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa zvýšil celkový vývoz o 5,6 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol vývoz osobných automobilov a iných motorových vozidiel konštruovaných hlavne na prepravu osôb o 2 132,8 mil. eur, elektrických transformátorov, statických meničov a induktorov o 80,2 mil. eur, vzduchových čerpadiel alebo vývev, kompresorov a ventilátorov o 75,7 mil. eur a nerafinovanej medi a medených anód na elektrolytickú rafináciu o 66,7 mil. eur. Najviac klesol vývoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 435,8 mil. eur, monitorov a projektorov, televíznych prijímačov o 143,3 mil. eur a polotovarov zo železa alebo nelegovanej ocele o 68,8 mil. eur.

 V rámci najvýznamnejších obchodných partnerov vzrástol vývoz do Nemecka o 6,4 %, Českej republiky o 1 %, Poľska o 7,2 %, Francúzska o 11,9 %, Maďarska o 6,6 %, Rakúska o 4,3 %, Spojeného kráľovstva o 8,6 %, Spojených štátov amerických o 66 %, Rumunska o 9,2 %, Číny o 44,3 % a Ruskej federácie o 8,8 %. Znížil sa vývoz do Talianska o 27,3 %,  Španielska o 2,8 % a Holandska o 6,5 %.

Z pohľadu hlavných ekonomických zoskupení sa zvýšil vývoz do krajín EÚ o 2,9 % (tvoril 84,2 % celkového vývozu SR) a do krajín OECD o 4,7 % (na celkovom vývoze SR sa podieľal 88,5 %).  

Do Slovenskej republiky sa za január až máj 2019 doviezol tovar v hodnote 33 130,6 mil. eur, pri medziročnom raste o 6,8 %.

Z tovarového hľadiska vzrástol dovoz častí, súčastí a príslušenstva motorových vozidiel o 1 064,7 mil. eur, drôtov a káblov o 269,9 mil. eur, vratných alebo rotačných zážihových spaľovacích piestových motorov o 156,3 mil. eur a ropných olejov a olejov získaných z bitúmenových nerastov, surových o 89,5 mil. eur. Významne klesol dovoz telefónnych súprav vrátane telefónov pre celulárnu sieť o 308,8 mil. eur a  výrobkov s tekutými kryštálmi o 122,8 mil. eur.  

Vo vzťahu k najvýznamnejším obchodným partnerom vzrástol dovoz z Nemecka o 2,9 %, Českej republiky o 5,7 %, Číny o 2,6 %, Poľska o 5,2 %, Kórejskej republiky o 1,1 %, Maďarska o 11,4 %, Ruskej federácie o 9,6 %, Francúzska o 5,6 %, Rakúska o 6,4 %, a Spojeného kráľovstva o 13,5 %. Poklesol dovoz z  Vietnamu o 19,4 % a Talianska o 2,2 %.

Z hľadiska hlavných ekonomických zoskupení sa oproti rovnakému obdobiu roku 2018 zvýšil dovoz z krajín EÚ o 8,9 % (tvoril 68,2 % z celkového dovozu) a z krajín OECD o 4,6 % (na celkovom dovoze SR sa podieľal 66,2 %).


Poznámka: Údaje sú v bežných cenách v hodnote typu FOB. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru.
V údajoch za OECD je od januára 2018 zahrnutá Litva (členom OECD je od 5.7.2018).

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Podrobné údaje zahraničného obchodu v máji a za päť mesiacov roku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail