Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2020

Posledná aktualizácia: 20.01.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 20.01.2021

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v decembri 2020 hodnotu 2,0 %, v porovnaní s rokom 2019 klesla o 0,8 p. b. a bola tak najnižšia od roku 2017.

V decembri 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahla hodnotu 1,6 %, ostala na novembrovej úrovni.

Medzimesačný HICP bol 99,9 %.

Na medzimesačné zníženie HICP o jednu desatinu percenta vplývalo najmä zníženie cien v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: potraviny a nealkoholické nápoje (záporný príspevok -0,09 percentuálneho bodu), z toho zníženie cien potravín (záporný príspevok -0,08 p. b.) a zníženie cien nealkoholických nápojov (záporný príspevok -0,01 p. b.);  alkoholické nápoje a tabak (záporný príspevok -0,03 p. b.), z toho sa znížili ceny alkoholických nápojov (záporný príspevok -0,03 p. b.) a nezmenili sa ceny tabaku;  odevy a obuv (záporný príspevok -0,01 p. b.). Naopak, ceny sa medzimesačne zvýšili v odboroch: bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,01 p. b.),  nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,01 p. b.); rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,02 p. b.), doprava (kladný príspevok 0,03 p. b.).


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v decembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail