Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2019

Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2019

Posledná aktualizácia: 13.03.2020
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 13.12.2019

Spotrebiteľské ceny sa v novembri v porovnaní s októbrom v úhrne zvýšili o 0,2 %. Vzrástli ceny v odboroch rekreácia a kultúra o 0,5 %; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti; doprava zhodne o 0,4 %; odevy a obuv; reštaurácie a hotely zhodne o 0,2 %; alkoholické nápoje a tabak; bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá zhodne o 0,1 %. Klesli ceny v zdravotníctve o 0,1 %. Na úrovni minulého mesiaca zostali ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje; pošty a spoje; vzdelávanie; rozličné tovary a služby.

Rast cien potravín o 0,2 % ovplyvnili vyššie ceny zeleniny (vrátane zemiakov) o 1,9 %; rýb o 1,1 %; mäsa; mlieka, syrov a vajec zhodne o 0,8 %; chleba a obilnín o 0,5 %; cukru, džemu, medu, sirupov, čokolády a cukroviniek o 0,3 %. Znížili sa ceny ovocia o 4,7 %; olejov a tukov o 2 %. Klesli ceny nealkoholických nápojov o 1,4 % (minerálnych vôd, nealkoholických nápojov a štiav o 1,8 %, kávy, čaju a kakaa o 0,8 %).

Zvýšenie cien zeleniny ovplyvnili vyššie ceny papriky o 27,1 %, šalátových uhoriek o 9,6 %, paradajok o 7,5 %, cesnaku o 4,4 %. Klesli ceny petržlenu o 14,8 %, cibule o 11,1 %, zeleru o 6,8 %, zemiakov o 3,7 %, karotky o 3,6 %, bielej kapusty o 2,1 %, karfiolu o 0,4 %. Vyššie ceny mäsa ovplyvnil rast cien údenín o 1,7 %, bravčového mäsa o 1,4 %. Znížili sa ceny hydiny o 2 %, hovädzieho mäsa o 0,6 %. Zníženie cien ovocia spôsobili nižšie ceny mandarínok o 24,4 %, pomarančov o 9,6 %, kiwi o 3,4 %, banánov o 2,7 %, citrónov o 1,4 %. Vzrástli ceny stolového hrozna o 8,3 %, jabĺk o 0,9 %. 

Na rast cien v odbore alkoholické nápoje a tabak pôsobili vyššie ceny alkoholických nápojov o 0,1 % (vzrástli ceny destilátov o 0,3 %, vína o 0,2 %, klesli ceny piva o 0,1 %). Nezmenili sa ceny tabaku.

Vyššie ceny v odbore odevy a obuv ovplyvnilo zvýšenie cien obuvi o 0,3 %; odievania o 0,1 %.  

Na zvýšenie cien v odbore bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá vplývali vyššie ceny pevných palív o 1,9 %; materiálov na údržbu a opravu obydlia; služieb na údržbu a opravu obydlia zhodne o 0,3 %; imputovaného nájomného bývajúcich vlastníkov o 0,1 %. Na októbrovej úrovni zostali ceny skutočného n ájomného plateného nájomníkmi; dodávky vody; zberu smetí; odvádzania odpadových vôd; ostatných služieb týkajúcich sa obydlia; elektriny; plynu; tepelnej energie.

Rast cien v odbore nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti ovplyvnilo zvýšenie cien tovarov a služieb na bežnú údržbu domácnosti o 1,2 %; výrobkov zo skla, stolového riadu a potrieb pre domácnosť o 0,4 %; nábytku, bytového zariadenia, kobercov a iných podlahových krytín o 0,2 %. Klesli ceny bytových textílií o 0,3 %; domácich spotrebičov o 0,2 %. Nezmenili sa ceny nástrojov a náradia pre dom a záhradu.

Pokles cien v odbore zdravotníctvo ovplyvnili nižšie ceny zdravotníckych výrobkov, zdravotníckych potrieb a zariadení o 0,1 % (klesli ceny farmaceutických výrobkov o 0,1 %, vzrástli ceny ostatných zdravotníckych výrobkov, terapeutických pomôcok a zariadení zhodne o 0,2 %). Zvýšili sa ceny ambulantných služieb o 0,2 % (služieb zubných lekárov,  služieb stredného zdravotníckeho personálu – kúpeľná liečba zhodne o 0,2 %, nezmenili sa ceny lekárskych služieb). Nezmenené zostali ceny nemocničných služieb.

Zvýšenie cien v doprave spôsobili vyššie ceny dopravných služieb o 1,5 % (leteckej osobnej dopravy o 16,3 %, nezmenili sa ceny cestnej osobnej dopravy, ostatných zakúpených dopravných služieb); prevádzky prostriedkov osobnej dopravy o 0,2 % (náhradných dielov a príslušenstva, údržby a opráv, ostatných služieb spojených s prostriedkami osobnej dopravy zhodne o 0,3 %, palív a mazadiel pre prostriedky osobnej dopravy o 0,1 %). Znížili sa ceny nákupu dopravných prostriedkov o 0,7 % (klesli ceny ojazdených motorových vozidiel o 2,2 %, vzrástli ceny nových motorových vozidiel o 0,8 %).

V odbore pošty a spoje sa nezmenili ceny poštových; telefónnych služieb. Vzrástli ceny telefónnych zariadení o 0,7 %. 

Vyššie ceny v odbore rekreácia a kultúra ovplyvnil rast cien novín, kníh a kancelárskych potrieb o 1,5 %; ostatných potrieb a zariadení na rekreáciu, do záhrady a pre domáce zvieratá o 0,6 %; rekreačných služieb a kultúry o 0,1 %. Klesli ceny audiovizuálnej a fotografickej techniky; organizovaných dovolenkových zájazdov zhodne o 0,1 %. Nezmenili sa ceny ostatných významnejších tovarov dlhodobej spotreby na rekreáciu a kultúru – hudobné nástroje.

V odbore vzdelávanie na úrovni predchádzajúceho mesiaca zostali ceny predprimárneho; primárneho; sekundárneho; terciárneho vzdelávania a vzdelávania  nedefinovateľného podľa úrovne.

Rast cien v odbore reštaurácie a hotely ovplyvnili vyššie ceny stravovacích služieb o 0,2 % (v reštauráciách, v kaviarňach o 0,2 %, nezmenili sa ceny v závodných jedálňach, úhrady za stravu v jedálňach pre dôchodcov); ubytovacích služieb o 0,1 %.

V odbore rozličné tovary a služby na úrovni minulého mesiaca zostali ceny sociálnej ochrany (vzrástli ceny úhrady v dennom stacionári o 0,1 %); poistenia. Vzrástli ceny osobných doplnkov inde neklasifikovaných; finančných služieb inde neklasifikovaných zhodne o 0,4 % (finančné služby poskytované bankami o 0,4 %); ostatných služieb inde neklasifikovaných o 0,1 %. Klesli ceny osobnej starostlivosti o 0,1 %.

novembri 2019 v porovnaní s novembrom 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 3 %. Vzrástli ceny v odboroch potraviny a nealkoholické nápoje o 5,3 %; vzdelávanie o 4,5 %; bývanie, vodu, elektrinu, plyn a ostatné palivá o 3,7 %; rozličné tovary a služby o 3,5 %; alkoholické nápoje a tabak o 3 %; rekreácia a kultúra o 2,3 %; pošty a spoje; nábytok, bytové zariadenie a bežná údržba domácnosti zhodne o 1,8 %; reštaurácie a hotely o 1,6 %; zdravotníctvo o 1 %; doprava o 0,8 %; odevy a obuv o 0,4 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa spotrebiteľské ceny v úhrne zvýšili o 2,7 %.

Index spotrebiteľských cien sa v novembri oproti októbru zvýšil v domácnostiach zamestnancov a v domácnostiach dôchodcov zhodne o 0,2 %, v nízkopríjmových domácnostiach o 0,1 %.

Index spotrebiteľských cien sa v novembri 2019 medziročne zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,9 %, domácnosti dôchodcov o 3,4 % a za nízkopríjmové domácnosti o 3,1 %.

V priemere za jedenásť mesiacov roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa index spotrebiteľských cien zvýšil za domácnosti zamestnancov o 2,6 %, domácnosti dôchodcov o 3,1 % a za nízkopríjmové domácnosti o 2,8 %. 


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj spotrebiteľských cien v novembri 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail