Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2021

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2021

Posledná aktualizácia: 23.02.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 23.02.2021

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v januári 2021 hodnotu 1,8 %, oproti decembru 2020 poklesla o 0.2 p. b.

Získanie údajov pre index spotrebiteľských cien v januári zásadne ovplyvnila situácia spojená s koronakrízou, Tradičné zisťovanie cien v teréne bolo nahradené cenami z iných zdrojov, napr. webových stránok, telefonických a e-mailových dopytov. Časť cien sa riešila doimputovaním. Dôvodom bolo uzatvorenie vybraných predajní a prevádzok služieb, ako aj prijaté opatrenia pre prácu v teréne. Viac v Metodickej poznámke TU.

V januári 2021 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) sa výrazne znížila, dosiahla hodnotu 0,7 %. Zníženie bolo spôsobené najmä medziročným poklesom cien potravín a energií.

Medzimesačný HICP bol v januári 2021 na úrovni 100,3, jeho hodnota v januári 2020 bola 101,3. Na toto zníženie vplýval najmä vývoj cien energií, kým v januári 2020 sa tieto ceny zvýšili, v januári 2021 ceny energií poklesli .

Celkový medzimesačný vývoj HICP bol ovplyvnený najmä pohybom cien v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: pošty a telekomunikácie (kladný príspevok 0,26 percentuálneho bodu),  potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,25 p. b.),  doprava (kladný príspevok 0,19 p. b.), rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,10 p. b); najvýraznejší záporný vplyv malo zníženie cien v odbore: bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (záporný príspevok -0,52 p. b.), z toho zníženie cien energií (záporný príspevok -0,54 p. b.).


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v januári 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail