Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2020

Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2020

Posledná aktualizácia: 29.07.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Konjunkturálne prieskumy a spotrebiteľské názory
Dátum publikovania: 29.07.2020

Trojmesačný kĺzavý priemer sezónne upraveného indikátora ekonomického sentimentu (IES) v júli, po historickom prepade počas predchádzajúcich troch mesiacov, opäť vzrástol o 9,7 bodu na hodnotu 74,5. Dôvera sa markantne zvýšila v službách, výraznejšie aj v priemysle. U spotrebiteľov a v stavebníctve sa zvýšila len mierne.  V obchode sa naproti tomu nepatrne zhoršila. Aktuálna hodnota IES zaostáva za výsledkom rovnakého obdobia minulého roka o 20,8 bodu a nachádza sa pod úrovňou dlhodobého priemeru o 28,8 bodu.

Indikátor dôvery v priemysle v júli vzrástol o 5 percentuálnych bodov (p. b.) na hodnotu -5 (zo sezónne očistených údajov). Vývoj indikátora ovplyvnil najvýraznejšie očakávaný rast produkcie na nasledujúce tri mesiace. V júli indikátor dôvery v stavebníctve oproti predchádzajúcemu mesiacu stúpol o 0,5 bodu na -37,0 vplyvom priaznivejších hodnotení celkovej úrovne objednávok (zo sezónne očistených údajov). Aktuálny výsledok je pod úrovňou dlhodobého priemeru o 13 bodov. Indikátor dôvery v obchode klesol v júli v porovnaní s júnom o 0,3 p. b. na hodnotu -1,3 vplyvom negatívneho hodnotenia očakávaných podnikateľských aktivít a stavu zásob (zo sezónne očistených údajov). Sezónne očistený indikátor dôvery v službách v júli výraznejšie vzrástol, jeho hodnota (-8) sa v porovnaní s júnom zvýšila o 30 percentuálnych bodov, čím sa opäť priblížila k predaprílovým hodnotám. Vývoj indikátora bol ovplyvnený pozitívnym hodnotením všetkých troch jeho komponentov.

Spotrebiteľská atmosféra na Slovensku bola na začiatku júla opäť o niečo viac optimistickejšia už tretí mesiac za sebou po prepade v apríli. Sezónne upravený indikátor spotrebiteľskej dôvery medzimesačne vzrástol o 1,1 bodu na hodnotu -34,4. Respondenti boli optimistickejší pri všetkých štyroch zložkách indikátora, najviac v očakávaniach vývoja nezamestnanosti a o niečo menej v očakávaniach celkovej hospodárskej situácie. V očakávaniach finančnej situácie domácností a úspor v domácnostiach boli optimistickejší len nepatrne. V porovnaní so situáciou pred rokom boli respondenti pesimistickejší o 30,3 bodu a aktuálny výsledok sa nachádza pod úrovňou dlhodobého priemeru o 15,4 bodu.


Poznámka: Hodnoty indikátorov dôvery sa pohybujú v rozmedzí od -100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne pesimistické) do 100 (odpovede všetkých respondentov sú maximálne optimistické).
Údaje sú sezónne upravené.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Indikátor ekonomického sentimentu v júli 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail