Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2020

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2020

Posledná aktualizácia: 18.11.2020
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 18.11.2020

V októbri 2020 medziročná miera inflácie meraná harmonizovaným indexom spotrebiteľských cien (HICP) dosiahla hodnotu 1,6 %, medzimesačná inflácia hodnotu 0,1 %.

Priemerná ročná miera inflácie (vyjadrená zmenou priemerného harmonizovaného indexu spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v októbri 2020 hodnotu 2,3 %.

Medzimesačný HICP 100,1 bol ovplyvnený zvýšením cien v nasledovných odboroch klasifikácie COICOP: potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok 0,07 percentuálneho bodu), odevy a obuv (kladný príspevok 0,02 p. b.), bývanie, voda, elektrina, plyn a ostatné palivá (kladný príspevok 0,02 p. b.),  rekreácia a kultúra (kladný príspevok 0,02 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,02 p. b.), vzdelávanie (kladný príspevok 0,01 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,01 p. b.). Naopak, znížili sa ceny v odboroch: alkoholické nápoje a tabak (záporný príspevok -0,01 p. b.), doprava (záporný príspevok -0,01 p. b.).


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v októbri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail