Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Revízia údajov HDP
Print Mail TW FB WA

Revízia údajov HDP

Posledná aktualizácia: 28.10.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 28.10.2022

Revízia ukázala nižší pokles ekonomiky SR v covidovom roku 2020, ale i jej pomalší rast v prvom polroku 2022

Štatistický úrad SR uskutočnil v súlade s národnou politikou revízií revíziu údajov v systéme národných účtov, ktorá sa dotkla ročných aj štvrťročných údajov o hrubom domácom produkte (HDP) a jeho zložkách za roky 2010 až 2021.

Vplyv revízie upravil reálny aj nominálny hrubý domáci produkt (HDP) v jednotlivých rokoch od +0,3 % HDP po +1,4 % HDP. Súčasne vplyv revízie v jednotlivých štvrťrokoch predstavuje zmeny od +0,3 % po +1,7 % HDP (v bežných aj v stálych cenách).

Po revízii bol pokles ekonomiky za rok 2020 miernejší, na úrovni 3,4 % HDP v stálych cenách (pôvodne bol zverejnený pokles 4,4 %). Tempo rastu HDP v roku 2021 zostáva nezmenené, avšak hodnoty v jednotlivých štvrťrokoch boli mierne upravené. Zmena sa dotkla aj aktuálneho roka 2022, výkonnosť ekonomiky v prvých dvoch štvrťrokoch bola pomalšia, ako boli uvádzané čísla pred revíziou (v poslednom aktuálnom 2. štvrťroku 2022 bol rast iba 1,3 % oproti pôvodnej hodnote 1,8 %).

Revidované ročné údaje zverejnil ŠÚ SR v centrálnej databáze DATAcube. v kapitole 2.1. - Národné účty.  Podrobnejšie informácie sú zverejnené v Metodických vysvetlivkách - ročné účty, ako aj v Metodických vysvetlivkách - štvrťročné účty.

ŠÚ SR upozorňuje, že verejná databáza DATAcube. bude nedostupná v termíne od 28. októbra 2022 od 12.00 h do 31. októbra 2022 do 10.00 h, a to z dôvodu prijatých bezpečnostných opatrení ochrany systémov v priebehu konania spojených volieb. 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Revízia údajov HDP Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail