Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v apríli 2019

Stavebná produkcia v apríli 2019

Posledná aktualizácia: 10.09.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.06.2019

Stavebná produkcia sa v apríli medziročne znížila o 4,5 % a dosiahla 423 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,9 % nižšia ako v marci 2019.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku sa v apríli 2019 oproti aprílu 2018 znížila o 5,1 % na 399,7  mil. eur. Jej podiel sa na celkovej stavebnej produkcii medziročne znížil o 0,6 p. b. na 94,5 %. V rámci tuzemskej produkcie objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií klesal štvrtý mesiac po sebe, oproti aprílu 2018 sa znížil o 9 %. Práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 0,5 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 71,1 % (o 3,2 p. b. menej ako v apríli 2018). Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 25,1 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa znížil objem prác na budovách o 2,4 % a na inžinierskych stavbách o 9,6 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 65 %, inžinierske stavby sa podieľali 35 %.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí po dvoch mesiacoch poklesu v apríli znovu vzrástla o 7,5 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,5 %.

V priemere za štyri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa stavebná produkcia znížila o 1,7 % a dosiahla objem 1 418,6 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku medziročne klesla o 1,8 % na 1 335,3 mil. eur. Práce na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií klesli o 5,3 % na 939,7 mil. eur. Medziročne vyšší bol objem stavebných práce na opravách a údržbe o 4,3 % a dosiahol 358,6 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií znížil o 2,6 p. b. na 70,4 %, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 26,9 %. Produkcia v zahraničí bola vyššia o 0,8 %.


Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v apríli 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím  roka 2018, aj od začiatku roka zhodný.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v apríli 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail