Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v marci 2019

Stavebná produkcia v marci 2019

Posledná aktualizácia: 10.05.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 10.05.2019

Po raste v predchádzajúcom mesiaci sa stavebná produkcia v marci medziročne mierne znížila. Pri poklese o 0,5 % dosiahla 393 mil. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov bola o 0,2 % nižšia ako vo februári 2019.

Produkcia realizovaná stavebnými firmami v tuzemsku sa v marci 2019 oproti marcu 2018 znížila o 0,5 % na 369,7  mil. eur. Jej podiel sa na celkovej stavebnej produkcii medziročne zvýšil o 0,1 p. b. na 94,1 %. V rámci tuzemskej produkcie objem stavebných prác na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií klesal tretí mesiac po sebe, oproti marcu 2018 sa znížil o 5,6 %. Práce na opravách a údržbe sa zvýšili o 10,8 %. V štruktúre tuzemskej produkcie nová výstavba vrátane modernizácií a rekonštrukcií tvorila 70,1 % (o 3,7 p. b. menej ako v marci 2018). Podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27 %. Z hľadiska výrobného zamerania sa zvýšil objem prác na budovách o 2,4 %, práce na inžinierskych stavbách boli nižšie o 6,8 %. V rámci tuzemska tvorili práce na budovách 71 %, inžinierske stavby sa podieľali 29 %.

Klesla aj produkcia realizovaná stavebnými firmami v zahraničí o 1,5 %. Jej podiel na celkovom objeme produkcie tvoril 5,9 %.

V priemere za tri mesiace roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa stavebná produkcia zvýšila o 0,1 % a dosiahla objem 995,6 mil. eur. Produkcia realizovaná v tuzemsku vzrástla o 0,2 % na 935,6 mil. eur. Zvýšil sa objem stavebných práce na opravách a údržbe o 6,7 % a dosiahol 258,3 mil. eur. Práce na novej výstavbe vrátane modernizácií a rekonštrukcií klesli o 3,3 % na 655,4 mil. eur. V štruktúre tuzemskej produkcie sa podiel novej výstavby vrátane modernizácií a rekonštrukcií znížil o 2,4 p. b. na 70,1 %, podiel prác na opravách a údržbe tvoril 27,6 %. Produkcia v zahraničí bola nižšia o 1 %.


Poznámka: predbežné údaje; stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov; absolútne údaje sú v bežných cenách, indexy sú počítané zo stálych cien (priemerné ceny roku 2015). Počet pracovných dní bol v marci 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím  roka 2018, aj od začiatku roka zhodný.
p. b.  percentuálny bod

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v marci 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail