Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2021
Print Mail TW FB WA

Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2021

Posledná aktualizácia: 27.08.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 27.08.2021

Ceny priemyselných výrobcov

Ceny priemyselných výrobcov pre tuzemsko júli oproti júnu vzrástli o 2,2 %. Vzrástli ceny dodávky elektriny a plynu o 2,5 %, priemyselnej výroby o 2,1 % a ťažby a dobývania o 1,3 %. Ceny dodávky vody a odpadov ostali nezmenené.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a ropných produktov o 9 %, kovov o 5,3 %, drevených výrobkov o 2,8 %, ostatnej výroby o 1,8 %, strojov inde nezaradených spolu s cenami dopravných prostriedkov o 1,3 %, textilu a kože o 1,1 % a výrobkov z gumy a plastu o 0,3 %. Ceny počítačových výrobkov ostali nezmenené. Klesli ceny chemikálií o 1,1 %, elektrických zariadení o 0,6 %, potravín o 0,3 % a farmaceutických výrobkov o 0,1 %.

júli 2021 v porovnaní s júlom 2020 ceny priemyselných výrobcov pre tuzemský trh vzrástli o 5,5 %. Zvýšili sa ceny dodávky vody a odpadov o 7 %, ťažby a dobývania o 6,6 %, priemyselnej výroby o 6,4 % a dodávky elektriny a plynu o 3,7 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny koksu a ropných produktov o 47,9 %, chemikálií o 22,5 %, kovov o 18,3 %, drevených výrobkov o 16,8 %, ostatnej výroby o 4,3 %, elektrických zariadení o 2,8 %, potravín o 2,7 %, farmaceutických výrobkov o 1,8 % a výrobkov z gumy a plastu o 0,7 %. Klesli ceny dopravných prostriedkov o 2,9 %, počítačových výrobkov o 1,5 %, strojov inde nezaradených o 1,2 % a textilu a kože o 1,1 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka vzrástli ceny priemyselných výrobcov o 1,6 % a to vplyvom zvýšenia cien ťažby a dobývania o 5,8 %, dodávky vody a odpadov o 5,1 %, priemyselnej výroby o 2,1 % a dodávky elektriny a plynu o 0,5 %.

Ceny priemyselných výrobcov za export v júli oproti júnu vzrástli o 2,3 %. Vzrástli ceny dodávky vody a odpadov o 17,9 %, elektriny a plynu o 8,6 %, ťažby a dobývania o 3,1 % a priemyselnej výroby o 1,9 %.

V priemyselnej výrobe vzrástli ceny výroby kovov o 7 %, koksu a ropných produktov o 4,7 %, drevených výrobkov o 3,1 %, strojov inde nezaradených o 1,5 %, počítačových výrobkov spolu s cenami elektrických zariadení o 1,2 %, dopravných prostriedkov spolu s cenami výrobkov z gumy a plastu o 1 %, farmaceutických výrobkov o 0,3 % a textilu a kože o 0,1 %. Klesli ceny výroby chemikálií o 0,9 %, potravín o 0,8 % a ostatnej výroby o 0,7 %.

júli 2021 v porovnaní s júlom 2020 exportné ceny vzrástli o 9,2 %. Vyššie boli ceny dodávky vody a odpadov o 71,7 %, ťažby a dobývania o 26,9 %, elektriny a plynu o 12,9 % a priemyselnej výroby o 8,9 %.

V priemyselnej výrobe sa zvýšili ceny koksu a ropných produktov o 50 %, kovov o 27,2 %, chemikálií o 22 %, počítačových výrobkov o 20,2 %, drevených výrobkov o 14,8 %, elektrických zariadení o 7 %, výrobkov z gumy a plastu o 5,8 %, strojov inde nezaradených o 4,6 %, ostatnej výroby o 3,9 % a potravín o 1,5 %. Znížili sa ceny farmaceutických výrobkov o 0,4 %, textilu a kože o 0,3 % a dopravných prostriedkov o 0,2 %.

V priemere od začiatku roka oproti rovnakému obdobiu minulého roka ceny priemyselných výrobcov pre export vzrástli o 3,1 % a to vplyvom zvýšenia cien dodávky vody a odpadov o 24,7 %, ťažby a dobývania o 13,6 %, priemyselnej výroby o 3,1 % a dodávky elektriny a plynu o 2,7 %.

Ceny poľnohospodárskych výrobkov 

V júli boli ceny poľnohospodárskych výrobkov medziročne vyššie o 11,1 %. Ceny rastlinných výrobkov vzrástli o 15,9 %. Ceny živočíšnych výrobkov klesli o 3,7 %.

Z rastlinných výrobkov vzrástli ceny olejnatých plodov a semien o 17,8 %, ceny obilnín o 17,1 %, ceny strukovín o 15,1 % a ceny ovocia a zeleniny o 10,5 %. Klesli ceny zemiakov o 7,1 %.

Zo živočíšnych výrobkov sa zvýšili ceny jatočných oviec a jahniat o 15,3 %, ceny jatočnej hydiny o 4,2 %, ceny živých rýb o 3,1 % a ceny hovädzieho dobytka vrátane teliat o 0,3 %. Znížili sa ceny surovej ovčej vlny v pote o 39,1 %, ceny jatočných ošípaných o 7,5 %, ceny konzumných slepačích vajec o 6,1 % a ceny surového kravského mlieka o 0,2 %.

Od začiatku roka vzrástli ceny poľnohospodárskych výrobkov v priemere o 4,9 %, vplyvom vyšších cien rastlinných výrobkov o 11,9 % a nižších cien živočíšnych výrobkov o 2,6 %.

Ceny stavebných prác

Ceny stavebných prác v júli 2021 oproti júnu vzrástli o 2 %. V porovnaní s júlom 2020 vzrástli o 5,5 %. V priemere od začiatku roka ceny stavebných prác medziročne vzrástli o 1,1 %.

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve

Ceny materiálov spotrebovávaných v stavebníctve v júli 2021 oproti júnu vzrástli o 3,3 %. V porovnaní s  júlom 2020 vzrástli o 12,5 %. V priemere od začiatku roka ceny materiálov spotrebovávaných  stavebníctve medziročne vzrástli o 5 %.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cien vo výrobnej sfére v júli 2021 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail