Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2019

Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2019

Posledná aktualizácia: 29.11.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 29.11.2019

Ceny vo vybraných trhových službách sa v 3. štvrťroku 2019 zvýšili v porovnaní s 3. štvrťrokom 2018 o 2,8 %.

Zvýšili sa ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 3,7 %, v poštových a kuriérskych službách o 21,0 %, vo finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 2,9 %, v poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 6,2 %, v službách v oblasti nehnuteľností o 1,2 %, v oblasti vedenia firiem o 3,9 %, v architektonických a inžinierskych službách o 13,1 % a v reklame a prieskume trhu o 1,0 %.  

Znížili sa ceny najmä v skladových a vedľajších činnostiach v doprave o 0,2 %, v telekomunikáciách o 1,0 %, v službách v oblasti počítačového programovania o 0,9 % a v právnych a účtovníckych službách o 1,7 %.

Ceny vo vybraných trhových službách sa v 3. štvrťroku 2019 zvýšili v porovnaní s 2. štvrťrokom 2019 o 1,3 %.

Zvýšili sa ceny najmä v pozemnej doprave a doprave potrubím o 0,2 %, v poštových a kuriérskych službách o 15,7 %, v telekomunikáciách o 3,1 %, vo finančných službách okrem poistenia a dôchodkového zabezpečenia o 0,5 %, v poistení, zaistení a dôchodkovom zabezpečení o 0,1 %, v službách v oblasti nehnuteľností o 2,7 %, v oblasti vedenia firiem o 0,3 %, v architektonických a inžinierskych službách o 3,8 % a v reklame a prieskume trhu o 3,4 %.  

Znížili sa ceny najmä v skladových a vedľajších činnostiach v doprave o 1,2 %, v službách v oblasti počítačového programovania o 0,6 % a v právnych a účtovníckych službách o 0,9 %.


  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj indexov cien vo vybraných trhových službách v 3. štvrťroku 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail