Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2020
Print Mail TW FB WA

Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2020

Posledná aktualizácia: 08.06.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Zahraničný obchod
Dátum publikovania: 08.09.2020

 



Vývoz tovaru v júli 2020 bol vyšší ako dovoz, zahraničný obchod dosiahol druhý najlepší výsledok v tomto roku

Slovenskému exportu sa druhý mesiac po sebe darilo. Podľa predbežných údajov prebytok zahraničného obchodu v júli 2020 bol v objeme 332,7 mil. eur. Aj keď júlový prebytok bol nižší ako minulý mesiac, bol to druhý najlepší výsledok v tomto kalendárnom roku a tretí najlepší za posledných 12 mesiacov. Súčasne výsledné saldo zahraničného obchodu bolo výrazne lepšie ako pred rokom, kedy bola bilancia pasívna -253,1 mil. eur.

V júli 2020 dosiahol celkový vývoz tovaru hodnotu 5 883,2 mil. eur pri medziročnom raste o 0,8 %. Vyšší vývoz ako pred rokom sa tak prejavil v júni aj v júli. Celkový dovoz tovaru bol v porovnaní s júlom 2019 nižší o 8,9 % a dosiahol 5 550,5 mil. eur.

Celkový výsledok v júli priaznivo ovplyvnil predovšetkým vývoz v triede – Stroje a prepravné zariadenia (SITC 7), do ktorej patrí aj vývoz automobilov, keď bol vývoz o 876 mil. eur vyšší ako dovoz. Export strojov a prepravných zariadení sa podieľal v júli na celkovom vývoze zo SR až 62 %, na dovoze necelými 50 %.

Bilancia zahraničného obchodu so štátmi Európskej únie sa v júli medziročne zlepšila, kladná hodnota narástla na 783,7 mil. eur. S nečlenskými štátmi EÚ je bilancia dlhodobo pasívna, v porovnaní s minulým rokom sa zlepšila o polovicu, na úroveň -451,0 mil. eur.

Za január až júl 2020 sa v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roku znížil celkový vývoz tovaru o 14,7 % na 39 722,2 mil. eur a celkový dovoz o 14,5 % na 39 222,9 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 499,3 mil. eur (o 164,4 mil. eur nižšie ako v rovnakom období minulého roku).

Vývoz do členských štátov EÚ v  januári až júli 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 14,5 % a z celkového vývozu tvoril podiel 79,4 %. Dovoz z členských štátov EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 66,5 % a medziročne klesol o 13,8 %.

Vývoz do nečlenských krajín EÚ v  januári až júli 2020 oproti rovnakému obdobiu minulého roku klesol o 15,1 % a z celkového vývozu tvoril podiel 20,6 %. Dovoz z nečlenských krajín EÚ sa na celkovom dovoze podieľal 33,5 %  a medziročne klesol o 16 %.

Najviac obchodovými komoditami v zahraničnom obchode SR boli stroje a prepravné zariadenia (trieda SITC 7) s podielom 61,3 % na celkovom vývoze a 48,7 % na celkovom dovoze.

Po sezónnom očistení údajov dosiahol v júli 2020 celkový vývoz tovaru hodnotu 6 526,9 mil. eur pri medziročnom poklese o 1,1 %. Celkový dovoz tovaru sa znížil o 8,8 % na 6 023,5 mil. eur. Saldo zahraničného obchodu bolo aktívne v objeme 503,3 mil. eur.


Poznámka: údaje sú predbežné, v bežných cenách v hodnote typu FOB. Podrobné údaje budú publikované podľa kalendára prvého zverejnenia 9. októbra 2020. Informáciu vypracoval Štatistický úrad SR na základe údajov Colnej sekcie Finančného riaditeľstva SR získaných v rámci colného konania a z INTRASTAT-SK hlásení poskytnutých príjemcami a odosielateľmi tovaru. Sezónna analýza je realizovaná programovým vybavením DEMETRA. Údaje za EÚ sú od januára 2020 bez Spojeného kráľovstva.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj zahraničného obchodu v júli a za sedem mesiacov roku 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail