Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2020
Print Mail TW FB WA

Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2020

Posledná aktualizácia: 22.10.2021
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Cestovný ruch
Dátum publikovania: 22.01.2021

Pokles návštevnosti pokračoval, november bol tretím najslabším mesiacom od začiatku roka 2020

Hotely, penzióny a ďalšie ubytovacie zariadenia zaznamenali v predposlednom mesiaci roka 2020 medziročný pokles návštevníkov o viac ako 85 %

Hotely, penzióny a ďalšie zariadenia cestovného ruchu v novembri 2020 ubytovali 68,5 tisíca návštevníkov, čo predstavuje medziročný pokles o 85,7 %. Po apríli a máji to bol tretí najvyšší  pokles návštevnosti v roku 2020. Napriek tomu, že november patrí z pohľadu cestovného ruchu k najslabším v roku, v roku 2019 bol mesiacom vysokej návštevnosti s takmer 500-tisíc ubytovanými osobami a 1,2 milióna prenocovaní. Počet návštevníkov v novembri 2020 sa v porovnaní s októbrom 2020 znížil o viac ako 40 %.

Graph - Visitors in accommodation establishments of tourism

Hostia strávili v zariadeniach celkovo viac ako 263-tisíc nocí, medziročne sa ich počet znížil o takmer 80 %. Výrazný medziročný prepad návštevnosti v ubytovacích zariadeniach na Slovensku súvisel s opatreniami prijatými proti druhej vlne pandémie Covid-19, ako aj zákazom vychádzania, ktorý zaviedla vláda SR koncom októbra 2020 a platil v prvej polovici mesiaca.

Napriek nižšej návštevnosti hostia zostávali v ubytovacích zariadeniach dlhšie, už druhý mesiac po sebe sa prejavil vyšší priemerný počet prenocovaní, medziročne sa zvýšil z 2,5 na 3,9 nocí. Pod toto zvýšenie sa podpísali najmä domáci hostia na kúpeľných pobytoch. Najvyšší nárast počtu prenocovaní bol v Trenčianskom kraji z 3,9 na 7 nocí. Kapacity izieb boli v tomto regióne využité najviac, a to na 24,3 %. Nasledoval Trnavský kraj, kde sa počet prenocovaní zvýšil z 3,3 na 6,3 noci (nárast o 3 prenocovania), kapacity izieb boli využité na 18,8 %.

Z jednotlivých okresov1) mali v novembri 2020 najdlhšiu priemernú dĺžku pobytu v okrese Turčianske Teplice (13,8 noci), nasledovali Krupina, Stará Ľubovňa, Senica a Bardejov (všetky 10 až 11 nocí na pobyt návštevníka). Vo všetkých prípadoch sú za rastom pobyty domácich návštevníkov najmä v kúpeľoch.

Návštevnosť v SR tvorili aj v novembri 2020 najmä domáci turisti, z celkového počtu ubytovaných predstavovali 85 %. Ich počet sa však medziročne opäť prudko znížil, a to o 82 % na 58-tisíc osôb (pred rokom bol počet domácich hostí 321-tisíc osôb). Po mesiacoch apríl a máj to bola tretia najnižšia hodnota v roku 2020. Vo všetkých krajoch zaznamenal počet domácich turistov pokles väčší ako 75 %. Najnižší pokles bol v Bratislavskom (o 76 %) a Košickom kraji (o 77,7 %). Najvyšší pokles zaznamenal Žilinský kraj, a to o 85,5 %. Tradične najnavštevovanejšie oblasti Slovenska, Žilinský a Prešovský kraj, evidovali spolu len 20,4-tisíc domácich návštevníkov.

Naďalej pretrvávala veľmi nízka návštevnosť cudzincov, ktorých slovenské ubytovacie zariadenia evidovali v novembri 2020 celkovo len viac ako 10-tisíc. V rovnakom období minulého roka ich bolo šestnásťnásobne viac (takmer 160-tisíc). Najvyšší počet zahraničných turistov evidovali počas novembra 2020 Bratislavský kraj (4,7-tisíc osôb), Nitriansky kraj (1-tisíc osôb) a Košický kraj (0,9 tisíca osôb).

V novembri 2020 bol negatívny dopad najviac viditeľný v Žilinskom kraji, kde celková návštevnosť medziročne klesla o takmer 88 % a ubytovalo sa len takmer 11-tisíc hostí. Počet zahraničných hostí klesol až o 95,6 %. Nasledoval Bratislavský kraj (pokles o 87,2 %), pri poklese zahraničných návštevníkov až o 94,2 %. Samotné mesto Bratislava bolo na tom rovnako zle ako po minulé mesiace, počet návštevníkov klesol o 87,2 %, zahraničných bolo medziročne menej o 94,4 %. Východná metropola, Košice, taktiež v novembri trpela poklesom najmä zahraničnej návštevnosti (o takmer 90,4 %). Celková návštevnosť Košíc bola v medziročnom porovnaní nižšia o 78,8 %.

Radikálne obmedzenia cestovania na národnej, ale aj medzinárodnej úrovni, viedli k vysokému poklesu návštevnosti aj v súhrne od začiatku roka 2020.  Za jedenásť mesiacov sa v zariadeniach CR ubytovalo viac ako 3,1 milióna návštevníkov, čo predstavovalo medziročný pokles o takmer 48 %. Počet domácich návštevníkov sa medziročne znížil o takmer 38 % a počet cudzincov o viac ako 63 %.

K novembru 2020 slúžil cestovnému ruchu od začiatku roka 2020 najnižší počet ubytovacích zariadení (4 318). K dispozícií bolo 69,3 tisíca izieb a 181,4 tisíca lôžok. Počet izieb klesol v porovnaní s novembrom 2019 o 1,4-tisíc (o 2 %) a počet lôžok o 4-tisíc (o 2,1 %).


Poznámka: Štatistika ubytovacích zariadení obsahuje údaje od všetkých právnických osôb a fyzických osôb s prideleným IČO, ktoré sú vedené v Registri ubytovacích zariadení ŠÚ SR a poskytujú prechodné ubytovanie návštevníkom cestovného ruchu.
1) Okresy , kde sídlia kúpele: Okres Púchov - kúpele Nimnica, okres Senica - kúpele Smrdáky, okres Prievidza - kúpele Bojnice, okres Košice-okolie - kúpele Štós, okres Bardejov - Bardejovské kúpele, okres Krupina - kúpele Dudince, okres Turčianske Teplice – kúpele Turčianske Teplice, okres Trenčín - kúpele Trenčianske Teplice, okres Žiar nad Hronom – kúpele Sklené Teplice, okres Stará Ľubovňa – kúpele Vyšné Ružbachy a Ľubovnianske kúpele.

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Vývoj cestovného ruchu v ubytovacích zariadeniach SR v novembri 2020 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail