Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2019

Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2019

Posledná aktualizácia: 09.08.2019
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 09.08.2019

 


Zamestnanosť  

júni 2019 v porovnaní s júnom 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 12 %, stavebníctve o 8,1 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,8 %, vybraných trhových službách o 6,2 %, doprave a skladovaní o 5,7 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 5,5 %. Klesla vo veľkoobchode o 2 %, maloobchode o 1,6 %, priemysle a v predaji a oprave motorových vozidiel zhodne o 0,1 %.

V priemere za prvý polrok roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 vzrástla zamestnanosť v ubytovaní o 10,5 %, stavebníctve o 8,7 %, vybraných trhových službách o 7,2 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 6,4 %, informačných a komunikačných činnostiach o 5,5 %, doprave a skladovaní o 4,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,4 % a v priemysle o 0,4 %. Znížila sa v maloobchode o 1,8 % a vo veľkoobchode o 1,7 %.

Priemerná mesačná mzda  

Priemerná nominálna mesačná mzda sa zvýšila v júni 2019 oproti júnu 2018 v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,4 % (dosiahla 518 eur), vybraných trhových službách o 7,9 % (1 036 eur), ubytovaní o 6,9 % (786 eur), maloobchode o 5,6 % (767 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 3,8 % (1 043 eur), veľkoobchode o 3,3 % (1 024 eur), informačných a komunikačných činnostiach o 2,6 % (1 943 eur), stavebníctve o 1,6 % (742 eur) a v doprave a skladovaní o 1 % (1 011 eur). Klesla len v priemysle o 1,1 % (1 125 eur).

Priemerná reálna mesačná mzda v júni 2019 medziročne vzrástla v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,6 %, vybraných trhových službách o 5,2 %, ubytovaní o 4,2 %, maloobchode o 2,9 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 1,2 % a vo veľkoobchode o 0,7 %. Znížila sa v priemysle o 3,6 %, doprave a skladovaní o 1,6 % a v stavebníctve o 1 %. V informačných a komunikačných činnostiach ostala nezmenená.

V priemere za prvý polrok roku 2019 v porovnaní s rovnakým obdobím roku 2018 sa mzda zvýšila v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 10,2 % (dosiahla 507 eur), vybraných trhových službách o 8,3 % (1 002 eur), doprave a skladovaní o 8,2 % (1 006 eur), veľkoobchode o 7,9 % (1 023 eur), ubytovaní o 7,9 % (761 eur), maloobchode o 6,1 % (752 eur), prie­mysle o 5,8 % (1 147 eur), predaji a oprave motorových vozidiel o 5,2 % (1 038 eur) stavebníctve o 5,1 % (724 eur) a v informačných a komunikačných činnostiach o 4,5 % (1 982 eur).

Reálna mesačná mzda vzrástla medziročne v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,5 %, vybraných trhových službách o 5,7 %, doprave a skladovaní o 5,6 %, veľkoobchode a ubytovaní zhodne o 5,3 %, maloobchode o 3,5 %, priemysle o 3,2 %, predaji a oprave motorových vozidiel o 2,6 %, stavebníctve o 2,5 % a v informačných a komunikačných činnostiach o 2 %.

Poznámka: podľa mesačného zisťovania; zamestnané osoby sú zamestnanci a podnikatelia; mzdy bez podnikateľských príjmov, vrátane miezd zamestnancov u živnostníkov

 

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Miletičova 3
  • 824 67 Bratislava
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky

/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Zamestnanosť a priemerná mesačná mzda vo vybraných odvetviach v júni 2019 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail