Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nákladná a osobná doprava v septembri 2022
Print Mail TW FB WA

Nákladná a osobná doprava v septembri 2022

Posledná aktualizácia: 24.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Doprava a poštové služby
Dátum publikovania: 24.11.2022

Preprava tovaru nákladnou dopravou v septembri klesla, medziročne však svoje výkony zvýšila o desatinu

Výkonnosť nákladnej dopravy po dvoch mesiacoch útlmu opäť medziročne vzrástla, o 9,1 %. Tento stav podporil nárast v cestnej doprave. Počty cestujúcich a prepravné vzdialenosti v osobnej doprave rástli, ale výrazne pomalšie ako v minulých mesiacoch. Viac pasažierov sa medziročne prepravilo mestskou hromadnou dopravou a aj po železnici.

Celkový objem nákladnej prepravy septembri 2022 medziročne dosiahol nižšie hodnoty ako pred rokom (18,1 milióna ton, pokles o 8,3 %). Rovnako medzimesačne objem dopravy mierne klesol. Z dlhodobého hľadiska dosahovali celkové septembrové výkony úroveň bez mála 93 % hodnôt dosiahnutých v rovnakom období ako pred pandémiou (september 2019). Útlm dopravy v septembri zapríčinil najmä pokles v železničnej a ostatnej doprave.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (86 kB), alebo vo formáte PNG (82 kB).


Podstatná zložka nákladnej prepravy - cestná doprava, ktorá mala viac ako 70 % podielu na prepravených tonách tovaru, medziročne rástla iba mierne. Podniky1) prepravili po ceste 12,8 milióna ton, čo bolo o 1,6 % viac ako pred rokom. ŠÚ SR od údajov z júla 2022 upravil mesačné výstupy (tabuľky) o cestnej nákladnej doprave2) tak, aby parametre nákladnej dopravy boli vykazované spoločne za všetky podniky, bez ohľadu na hlavný predmet činnosti.

Objem tovaru prepravovaného po železnici medziročne poklesol o 11,2 %, vlakmi sa previezla viac ako šestina tovaru.

Podielovo najmenšia zložka nákladnej prepravy - ostatná doprava, kam patrí vodná, letecká, potrubná, skladové a pomocné činnosti, zaznamenala medziročný pokles o takmer 37 %.

Výkony v nákladnej doprave zohľadňujúce aj prepravnú vzdialenosť, dosiahli v septembri 2022 3,3 mld. tonokilometrov (tkm), ale stále neprekonali hodnoty z predkovidového rovnakého obdobia roku 2019, medziročne si polepšili o 9,1 %. 

Osobnú dopravu potiahla najmä preprava po ceste

Osobná doprava zaznamenala v septembri 2022 v deviatom mesiaci za sebou medziročný nárast počtu cestujúcich. Ich počet vzrástol oproti rovnakému obdobiu minulého roka o 8,7 % a dosiahol 54,8 milióna osôb, čo predstavovalo druhú najvyššiu hodnotu v roku 2022. Počet cestujúcich vo vlakoch sa zvýšil o 14 % a mestská hromadná doprava prepravila o 11,4 % viac osôb ako vlani. Cestná doprava sa podieľa na preprave cestujúcich až 88 %.

Výkony osobnej dopravy zohľadňujúce aj dĺžku ciest, v septembri 2022 dosiahli 823 mil. osobokilometrov, oproti vlaňajšku boli vyššie o viac ako pätinu. Vysoký medziročný rast ovplyvnil nárast prepravných vzdialeností prevažne v železničnej doprave, kde počet najazdených osobokilometrov vzrástol o 18,3 %.

Vývoj tržieb, zamestnanosti a miezd v septembri 2022

Tržby3) odvetvia doprava a skladovanie boli v septembri medziročne vyššie o 25,1 %. Výsledok bol podporený najmä rastom najvýznamnejšej pozemnej dopravy a dopravy potrubím, ako aj druhej najväčšej zložky – skladových a pomocných činností. Tržby v leteckej doprave medziročne vzrástli takmer 2,4 násobne, tento druh dopravy však pomerovo predstavuje iba menšiu zložku odvetvia. Tržby vodnej dopravy stúpli o bez mála polovicu a poštové služby a služby kuriérov o tretinu.

Zamestnanosť v doprave a skladovaní bola v deviatom mesiaci roka 2022 medziročne vyššia o 2,6 %. Ovplyvnili to najmä dve váhovo najsilnejšie zložky a to pozemná doprava a doprava potrubím (nárast o 2,6 %) a skladové a pomocné činnosti (nárast o 3,9 %). Výraznejší rast zaznamenali aj zložky podielovo malé; vodná doprava (o 9,6 %) a letecká doprava (o 30,8 %). Mierny pokles zaznamenala iba jedna zložka daného odvetvia, poštové služby a služby kuriérov o 0,1 %.

Priemerná nominálna mesačná mzda v tomto odvetví dosiahla v septembri 1 182 eur, čo predstavoval oproti rovnakému obdobiu spred roka nárast o 8,1 %. Reálna mzda sa v danom odvetví po zohľadnení inflácie znížila o 5,3 %.

Doprava a skladovanie za prvých deväť mesiacov roka 2022

Osobnou dopravou sa pri medziročnom raste o 36,1 % prepravilo 441,9 milióna osôb. V železničnej doprave sa preprava osôb zvýšila o 49,2 % a v cestnej doprave o 34,5 %. Výkony v osobokilometroch vzrástli o 53,7 %.

Za prvé tri štvrťroky sa nákladnou dopravou prepravilo 173,7 milióna ton tovaru. V porovnaní s rovnakým obdobím roka 2021 preprava tovaru mierne poklesla o 0,2 %. Výkony v tonokilometroch boli však vyššie o 2,1 %.

V doprave a skladovaní sa medziročne tržby za vlastné výkony a tovar za posledných deväť mesiacov roku 2022 zvýšili o 26,9 %. Počet zamestnaných osôb sa od začiatku roka v porovnaní s rovnakým obdobím roka minulého zvýšil o 2,4 %. Priemerná nominálna mesačná mzda medziročne vzrástla o 7,3 % (na 1 155 eur) a reálna mzda sa znížila o 4,1 %.

Dáta za tretí štvrťrok 2022 boli revidované a spresnené na základe výsledkov týždenného zisťovania v cestnej nákladnej doprave. Uvedené dáta z tohto zisťovania sú v prílohe informatívnej správy.


 • 1) podniky, ktoré majú dopravu ako hlavnú alebo aj ako vedľajšiu podnikateľskú činnosť
 • 2) od údajov z apríla 2022 sa vykazuje cestná doprava celkovo aj v štruktúrach za verejnú dopravu (podniky, ktoré majú hlavný predmet činnosti dopravu a skladovanie SK NACE 49 – 53) aj za neverejnú dopravu (podniky, ktorý majú hlavný predmet činnosti iné ako dopravu, teda iné ako SK NACE 49 – 53, ale realizujú nákladnú dopravu ako vedľajšiu činnosť)
 • 3) tržby za vlastné výkony a tovar v bežných cenách
 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nákladná a osobná doprava v septembri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail