Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2023
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2023

Posledná aktualizácia: 13.09.2023
ilustratívny obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 13.09.2023

Tržby v priemysle začali opäť klesať, jedine informácie s komunikáciou potvrdzujú dlhodobú stabilitu rastu

Z piatich sledovaných odvetví ekonomiky júlové tržby medziročne stúpli  štandardne v informačných a komunikačných činnostiach, ale začali opäť rásť aj v stavebníctve. Priemysel sa po júnovom zotavení vrátil k záporným hodnotám. Podobným medziročným tempom klesali tržby vo vybraných trhových službách, ako aj v doprave a skladovaní.

Priemysel, ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre ekonomiky, zaznamenal v júli 2023 medziročný pokles o 8,7 %. Po júnovom obrate k rastu sa tak vrátil k trendu poklesov, ktoré boli zaznamenané prvých päť mesiacov aktuálneho roku. Reálny pokles tržieb (v stálych cenách) sa prejavil v 11 zo 16 sledovaných priemyselných odvetví1). Celkový vývoj najvýznamnejšie ovplyvnil medziročný pokles tržieb v dodávke elektriny a plynu o 48,2 %, vo výrobe z gumy a plastu o 21,4 %, vo výrobe kovov o 9,4 %  a vo výrobe dopravných prostriedkov o 2 %. Tržby v odvetví výroby koksu a ropných produktov evidovali výrazný nárast o 96,8 %, keďže v rovnakom období minulého roka vykazovali nízkej hodnoty, čím celkovo tržby za priemysel nezaznamenali ešte výraznejší percentuálny pokles.

Vybraným trhovým službám v júli 2023 medziročne klesli tržby o 8,3 %, pričom nižšie hodnoty ako pred rokom evidovali už siedmy mesiac po sebe. Negatívny výsledok ovplyvnili predovšetkým podielovo rozhodujúce administratívne a iné obchodné činnosti s medziročným prepadom tržieb o 23,3 % a taktiež objemovo významné činnosti vedenia firiem s poklesom o 17,8 %. Druhý mesiac po sebe klesali aj tržby za činnosti cestovných kancelárií. Boli o 6,9 % nižšie ako pred rokom, ale v porovnaní s „predpandemickým“ rokom 2019 mierne rástli. Najvyšší medziročný vzostup tržieb o 20,6 % zaznamenali činnosti súvisiace s údržbou zariadení.

Podnikom dopravy a skladovania v júni 2023 tržby medziročne klesli o 8,2 %. Nadviazali na mínusové hodnoty z júna a zároveň dosiahli najhorší výsledok za tri roky. Celkový pokles v odvetví bol dôsledkom výrazného zníženie tržieb v objemovo najsilnejšej pozemnej doprave vrátane dopravy potrubím o 12,9 %. V záporných číslach sa ocitli aj druhé objemovo najsilnejšie skladové a pomocné činnosti v doprave a medziročne klesli o 2,8 %. 

Informačné a komunikačné činnosti si naďalej dlhodobo udržiavajú vysoké tempo rastu tržieb, pričom v júni 2023 medziročne stúpli o 13,2 %. Na celkovom pozitívnom výsledku sa opäť najvýraznejšie podieľalo objemovo najsilnejšie počítačové programovanie s medziročným rastom tržieb o 23,9 %.

Stavebné podniky dosiahli v júli 2023 realizované tržby za vlastné výkony vyššie o 3,7 % ako pred rokom.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (111 kB), alebo vo formáte PNG (154 kB).


Vývoj v júli 2023 v porovnaní s júnom 2023 

Po očistení od sezónnych vplyvov tržby medzimesačne klesli v 3 z 5 sledovaných odvetví  ekonomiky. Najvýraznejšie sa znížili v priemysle o 3,9 %. Tržby v doprave a skladovaní klesli o 3,4 %, vo vybraných trhových službách to bolo o 2,4 % menej ako v júni. Naopak, medzimesačne vzrástli v stavebníctve o 0,8 %, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach o 0,3 %.

Vývoj za prvých sedem mesiacov roka 2023

V súhrne za prvých sedem mesiacov roka 2023 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne najviac stúpli v informačných a komunikačných činnostiach o 11,5 %. Rast tržieb zaznamenali aj stavebníctvo o 2,2 % a doprava so skladovaním o 0,2 %. Medziročný pokles tržieb vo vybraným trhových službách sa prehĺbil na 10,3 % a priemyslu tržby klesli o 2,6 %.


 • 1) Priemysel podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria 4 sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu ako aj Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
 • Údaje odvetvia priemysel, ako aj doprava a skladovanie boli aktuálne revidované od r. 2009 na základe opravy chybne dodaných údajov od spravodajských jednotiek.
 • Údaje odvetvia tržby vo vybraných trhových službách boli aktuálne revidované za obdobie február až jún roka 2023 na základe opravy chybne dodaných údajov od spravodajskej jednotky.

Výstupy k téme Tržby vo vybraných odvetviach:

Do vybraných trhových služieb sú od roku 2022 zaradené podnikateľské subjekty, ktoré sú podľa hlavnej ekonomickej činnosti SK NACE zaradené do divízií 68 až 82. Z dôvodu zníženia záťaže podnikateľského prostredia však už nie sú k dispozícií údaje o tržbách za subjekty, začlenené podľa SK NACE do divízií 85 až 96. Tržby teda neobsahujú informácie za vzdelávanie (SK NACE divízia 85), umenie, zábavu a rekreácie, vrátane činností herní, stávkových kancelárií (SK NACE divízie 90 - 93). Rovnako sa už nevykazujú tržby podnikov za ostatné činnosti (SK NACE 95 a 96), do ktorých patrilo o. i. pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné služby, služby týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v júli 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail