Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2023
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2023

Posledná aktualizácia: 06.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 06.09.2023

Maloobchodné tržby boli medziročne nižšie aj v júli, po dvoch rokoch skončili v mínuse aj ubytovacie zariadenia

Úroveň tržieb z minulého roka nedosiahlo až šesť z deviatich zložiek maloobchodu, dve menšie zložky odvetvia evidovali dvojciferný prepad. Kladnú bilanciu tržieb si udržali predajne s výpočtovou technikou a čerpacie stanice.

Tržby v maloobchode1) v júli boli medziročne nižšie o 4,4 %, ich pokles vyjadrený v stálych cenách pretrvával šiesty mesiac za sebou. Prepad tržieb sa prejavil až pri 6 z 9 sledovaných zložiek maloobchodu. Na negatívnu bilanciu odvetvia najvýznamnejšie vplýval pokles tržieb v hyper a supermarketoch (nešpecializované predajne) o 4,3 %, ktoré sú najvýznamnejšou zložkou maloobchodného predaja s podielom na tržbách takmer 42 %.

Druhým najvýraznejším vplyvom bolo zníženie tržieb o 6,9 % v špecializovaných predajniach s ostatným tovarom, napr. s obuvou, textilom či drogériou  a tiež pokles o 12,8 % v predajniach s ostatným tovarom pre domácnosť, kam patria hobymarkety, predajne nábytku či spotrebnej elektroniky. Tržby medziročne klesli aj napríklad v  špecializovaných predajniach s potravinami, nápojmi a tabakom, ďalej v predaji mimo predajní vrátane zásielkového predaja a tiež predajcom v stánkoch a na trhoch.

Celkový výsledok maloobchodných tržieb zmierňoval rast tržieb predajní pohonných látok. Ich tržby boli medziročne vyššie až o tretinu, ale tento výsledok bol významne ovplyvnený rozšírením počtu spravodajských jednotiek od začiatku roka 2023 po preklasifikovaní ich hlavnej činnosti do maloobchodu. Rast tržieb si udržali špecializované predajne s počítačmi a komunikačnou technikou o 15,6 % a predajne zamerané na kultúru a rekreáciu (napr. v kníhkupectvá, hračkárstva aj predajne so športovým tovarom) o 4 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (87 kB), alebo vo formáte PNG (150 kB).


Medziročný vývoj ostatných zložiek obchodu v júli 2023

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov1) sa medziročne zvýšili o necelú štvrtinu a dynamicky rástli vo všetkých jeho zložkách – v predaji motorových vozidiel o 26,5 % a tiež v oprave a údržbe o 32,1 %. Vo veľkoobchode2) tržby klesli už piaty mesiac po sebe a v júli boli medziročne nižšie o 4,6 %.

Minuloročnú júlovú úroveň prekonali aj tržby reštaurácií a pohostinstiev1) o 8,4 %. Tržby v ubytovaní1) v júli 2023 skončili v mínuse o 3,3 %. Išlo o prvý pokles po viac ako dvoch rokoch, odkedy sa odvetvie vyrovnávalo s dopadmi pandémie a evidovalo významné medziročné nárasty.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (61 kB), alebo vo formáte PNG (99 kB).


Medzimesačný vývoj v júli 2023 v porovnaní s júnom 2023

Tržby za júl3) v porovnaní s júnom zaznamenali rast o 0,9 % v maloobchode1) a o 8 % sa zvýšili v predaji a oprave motorových vozidiel1). Medzimesačne poklesli vo veľkoobchode2) o 1,4 %, činnostiach reštaurácií a pohostinstiev1) o 2,8 % a o necelé percento aj v ubytovaní1).

Súhrnný vývoj za rok 2023

V súhrne za sedem mesiacov 2023 tržby rástli v predaji a oprave motorových vozidiel1) o 17,7 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev1) sa zvýšili o 12,7 % a v ubytovaní1) o 26 %. Pokles tržieb zaevidoval maloobchod1) o 5,6 % a veľkoobchod2) o 3 %.


  Údaje sú z mesačného zisťovania.

 • 1) indexy sú počítané v stálych cenách (k priemeru roka 2015) za predaj a opravu motorových vozidiel, maloobchod, ubytovanie a činnosti reštaurácií a pohostinstiev
 • 2) indexy sú počítané v bežných cenách za veľkoobchod
 • 3) zo sezónne upravených údajov

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode:

Štatistický úrad SR zverejňuje tržby vo vnútornom obchode aj v absolútnych hodnotách, vždy štvrťročne, približne 70 dní po skončení uvedeného štvrťroka, v databáze DATAcube. v tabuľke ob2008qs. Údaje  sú spracované z mesačných štatistických výkazov a spresnené na základe spracovania štvrťročných výkazov (viac v metodike).

Údaje za 2. Q 2023 budú zverejnené 13. septembra 2023.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Tržby v maloobchode v roku 2022, ktorý ilustratívne prezentuje podiely tržieb za vlastné výkony a tovar jednotlivých činností maloobchodu (divízia 47 SK NACE). Graf je zostavený z predbežných údajov za 12 mesiacov roka 2022 bude aktualizovaný po zverejnení definitívnych údajov za rok 2022 v septembri 2023.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (109 kB), alebo vo formáte PNG (138 kB).

 

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v júli 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail