Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Nové objednávky v priemysle v máji 2022
Print Mail TW FB WA

Nové objednávky v priemysle v máji 2022

Posledná aktualizácia: 15.07.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 15.07.2022

Nové objednávky v priemysle počas mája konečne začali rásť, medziročne boli vyššie o pätinu

Nové objednávky po štyroch mesiacoch medziročného poklesu v máji 2022 vzrástli o 20 % a dosiahli objem2) 5,77 mld. eur. Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa v máji  2022 nové objednávky v priemysle medzimesačne z výšili o 3,8 %.1)

V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka nárast objednávok o viac ako 20 %  zaznamenali štyri spomedzi 12 sledovaných odvetví, a to podniky pôsobiace vo výrobe motorových vozidiel, vo výrobe ostatných dopravných prostriedkov, vo výrobe kovových konštrukcií ako aj farmaceutické podniky. Naopak, objednávky sa medziročne znížili iba v dvoch odvetviach - vo výrobe a spracovaní kovov a vo výrobe chemikálií a chemických produktov.

Poznámka: predbežné výsledky; absolútne údaje sú zisťované za vybrané divízie podľa SK NACE Rev. 2 v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)

 • 1) údaje sú sezónne očistené programom JDemetra+ a pri spracovaní každého mesiaca sa spätne upravujú od začiatku časového radu
 • 2) absolútne údaje za vybrané divízie SK NACE Rev. 2 sú zisťované v bežných cenách, indexy sú počítané z údajov v stálych cenách (december 2015 = 100)

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Nové objednávky v priemysle v máji 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail