Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Stavebná produkcia v júli 2023
Print Mail TW FB WA

Stavebná produkcia v júli 2023

Posledná aktualizácia: 12.09.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Stavebníctvo
Dátum publikovania: 12.09.2023

Stavebná produkcia v júli opäť medziročne vzrástla, darilo sa novej výstavbe a prácam na inžinierskych stavbách

Stavebná produkcia ako celok dynamickejšie napredovala aj počas júla, v pluse sa udržala vďaka tuzemskej produkcii. Podporila ju najmä rozbehnutá nová výstavba a intenzívnejšie práce na inžinierskej infraštruktúre. Naďalej zaostávala výstavba budov a stavebné práce v zahraničí.

Stavebná produkcia1) v júli 2023 dosiahla 612 mil. eur. a medziročne narástla o 3 %2). Po zohľadnení sezónnych vplyvov sa zvýšila o 2,5 % v porovnaní s júnom 2023.

Stavebné firmy v tuzemsku realizovali viac ako 90 % z celkovej produkcie odvetvia. Domáca produkcia stavebníkov sa zintenzívnila, zostala v medziročnom raste už tretí mesiac po sebe. V júli 2023 jeho hodnota zodpovedala 6 %. Celkový rast domácej výstavby ovplyvnila rozhodujúca nová výstavba3) s medziročným zvýšením o 9,2 %. Podielovo menšie zložky domácej produkcie nedosiahli úroveň spred roka, opravy a údržba sa medziročne znížili o 0,6 % a ostatné práce o 6,2 %.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (111 kB), alebo vo formáte PNG (164 kB).


Stavebná produkcia z prác na inžinierskych stavbách (vrátane výstavby ciest a diaľnic) rástla už štvrtý mesiac v rade, v júli 2023 až o takmer 28 %.  Naopak, dominantná výstavba budov, ktorá je od marca 2023 v poklese, sa znížila až o 4,7 %.

Práce realizované v zahraničí spomalili medziročne takmer o pätinu, ich podiel na celkovej stavebnej produkcii nedosiahol ani 10 %.

V súhrne za sedem mesiacov roka 2023 stavebné firmy realizovali produkciu v objeme takmer 3,6 mld. eur, čo zodpovedalo v stálych cenách medziročnému nárastu o 0,6 %. Objem stavebných prác v tuzemsku sa oproti júlu 2022 zvýšil o 1,3 %. Pozitívne ho ovplyvnil rast domácej novej výstavby o 5,7 %. Naopak, negatívny vplyv mali poklesy jej menších zložiek – opráv a údržby o 7,4 % a ostatných prác o 15,5 %.

V členení podľa výrobného zamerania od januára do júla tohto roka medziročný nárast o 15,1 % vykázala stavebná produkcia realizovaná na inžinierskych stavbách, avšak podielovo významnejšia výstavba budov skončila v mínuse o 4,1 %.

Objem stavebných prác v zahraničí bol v súhrne siedmich mesiacov nižší o 6 %.

 • 1) stavebná produkcia zahŕňa objem prác vykonaných vlastnými zamestnancami, vrátane odhadu produkcie za živnostníkov a stavebné závody nestavebných podnikov, absolútne údaje sú v bežných cenách
 • 2) indexy sú v stálych cenách (priemer roka 2015) a sú predbežné, za apríl a máj boli revidované v zmysle plánovaných revízií pre krátkodobé štatistiky, podľa ktorých sa spätne upravujú podľa definitívnych cenových indexov
 • 3) nová výstavba - výstavba vrátane rekonštrukcií a modernizácií

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme stavebná produkcia

Mesačné dáta o stavebnej produkcii sú zverejňované mesačne do 40 dní po skončení referenčného obdobia, absolútne hodnoty aj indexy sú predbežné a spresňujú sa štvrťročne nasledujúci mesiac po skončení štvrťroka, viac v Metodike.

Rozšírené mesačné údaje v podrobnejšej štruktúre k téme stavebná produkcia sú dostupné v databáze DATAcube. v kapitole 4. Odvetvové štatistiky / 4.3.1 Stavebná produkcia a tržby.

Celoročné údaje o vývoji stavebníctva sú v databáze DATAcube. v kapitole v kapitole 4.3-Stavebníctvo a tiež v publikácii Ročenka stavebníctva SR 2022, ktorá sa nachádza v Katalógu publikácií.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra stavebnej produkcie v roku 2022, ktorý ilustratívne prezentuje štruktúru produkcie odvetvia (sekcia F SK NACE) za posledný kalendárny rok. Graf je zostavený z definitívnych údajov za rok 2022.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (113 kB), alebo vo formáte PNG (41 kB).

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Stavebná produkcia v júli 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail