Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2023
Print Mail TW FB WA

Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2023

Posledná aktualizácia: 14.11.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Národné účty
Dátum publikovania: 14.11.2023

Ekonomika SR v 3. štvrťroku 2023 udržala rast, bol však miernejší ako v jarnom období

Hrubý domáci produkt (HDP) v stálych cenách1) v treťom štvrťroku 2023 medziročne vzrástol o 1,1 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa HDP medziročne zvýšil  o 1,1 % a medzikvartálne o 0,2 %.2) 

Počas tretieho štvrťroka 2023 sa vytvoril HDP v bežných cenách v objeme 32,2 miliardy eur, čo predstavovalo medziročne nárast o 3,2 miliardy eur. Po prepočte do stálych cien HDP dosiahol 24,4 mld. eur a medziročný rast v stálych cenách tak predstavoval 266 mil. eur.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (90 kB), alebo vo formáte PNG (113 kB)


Rast slovenskej ekonomiky bol podporený predovšetkým kladným saldom zahraničného obchodu. Naopak, domáci dopyt medziročne poklesol, a to zásluhou pretrvávania útlmu konečnej spotreby domácností a poklesom stavu zásob.

Celková zamestnanosť v referenčnom období dosiahla 2 milióny 437-tisíc osôb a medziročne sa zvýšila o 0,2 %. Po očistení o sezónne vplyvy počet zamestnaných v porovnaní s 3. štvrťrokom 2022 vzrástol o 0,2 % a medzikvartálne (v porovnaní s 2. štvrťrokom 2023) o 0,1 %.

 • 1) stále ceny sú vypočítané reťazením objemov k referenčnému roku 2015
 • 2) sezónne očistené výsledky sa spresňujú každý štvrťrok v celom časovom rade

Zdroj údajov databáza DATAcube:

Výstupy k téme HDP a zamestnanosť:

Ukazovatele sú zostavené podľa metodiky ESA 2010 na základe prvých spracovaní výsledkov za ekonomiku; celková zamestnanosť je vyjadrená počtom zamestnaných osôb (zamestnanci a samozamestnávatelia). Údaje k hrubému domácemu produktu a zamestnanosti budú spresnené a zverejnené vrátane štruktúr jednotlivých ukazovateľov na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov v utorok 5. decembra 2023 o 9.00 h na internetovej stránke Štatistického úradu SR (vo forme informatívnej správy v Katalógu informatívnych správ a tiež aktualizáciou dátových kociek v databáze DATAcube. v kapitole 2.1.1.1 - HDP - štrťročné údaje) a následne aj v publikácii Štatistická správa o hospodárstve SR v 3. štvrťroku 2023 zverejnenej v Katalógu publikácií Štatistického úradu SR.

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Rýchly odhad HDP a zamestnanosti podľa ESA 2010 v 3. štvrťroku 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail