Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2022
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2022

Posledná aktualizácia: 17.06.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 17.06.2022

Medziročná harmonizovaná inflácia aj v máji 2022 výrazne vzrástla, dosiahla hodnotu 11,8 %

Spotrebiteľské ceny v máji 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 11,8 %, v apríli 2022 bola táto hodnota 10,9 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v máji 1,4 %, zatiaľ čo v máji minulého roka bola jej hodnota 0,6 %.

Priemerná ročná miera inflácie HICP (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) predstavovala v máji 2022 hodnotu 6,3 %. Bolo to o 0,8 percentuálneho bodu (p. b.) viac ako v apríli 2022. Tento ukazovateľ je významný pre posudzovanie cenovej stability v krajine.

Hodnotu medzimesačnej HICP inflácie 1,4 % v máji 2022 ovplyvnilo zvýšenie cien najmä v týchto odboroch: potraviny a nealkoholické nápoje (kladný príspevok celého odboru bol 0,81 percentuálneho bodu. – za celý príspevok zodpovedalo zvýšenie cien potravín), doprava (kladný príspevok 0,12 p. b.), reštaurácie a hotely (kladný príspevok 0,12 p. b.), rozličné tovary a služby (kladný príspevok 0,08 p. b.), odevy a obuv(kladný príspevok 0,08 p. b.),  bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,06 p. b.), nábytok, bytové vybavenie a bežná údržba domácnosti (kladný príspevok 0,06 p. b.). 


Výstupy k téme HICP:

Štatistický úrad zverejňuje údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices) tzv. HICP infláciu mesačne, zvyčajne v deň zverejnenia dát Eurostatom, čo je niekoľko dní po zverejnení národnej inflácie (CPI). Ide o rast cien počítaný v jednotnej metodike pre celú EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť údajov medzi krajinami EÚ navzájom. Spotrebné koše sa od seba čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložku „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach ostatných zložiek.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v máji 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail