Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2022
Print Mail TW FB WA

Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2022

Posledná aktualizácia: 20.09.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Ústredie ŠÚ SR
Tématická oblasť: Makroekonomické štatistiky
Okruh: Spotrebiteľské ceny a ceny produkčných štatistík
Dátum publikovania: 16.09.2022

Medziročná harmonizovaná inflácia dosiahla v auguste 13,4 %, rastie nepretržite už devätnásty mesiac za sebou

Spotrebiteľské ceny v auguste 2022 podľa európskej harmonizovanej metodiky medziročne vzrástli o 13,4 %, v júli 2022 bola táto hodnota 12,8 %. Medzimesačná HICP inflácia dosiahla v auguste 0,7 %, zatiaľ čo v auguste minulého roka bola jej hodnota 0,2 %.

Priemerná ročná miera HICP inflácie v auguste 2022 (priemer harmonizovaných indexov spotrebiteľských cien za posledných 12 mesiacov oproti priemeru predchádzajúcich 12 mesiacov) dosiahla hodnotu  8,8 %. Je to o 0,8 percentuálneho bodu viac ako bola jej hodnota v predchádzajúcom mesiaci. Priemerná ročná miera HICP inflácie je významným ukazovateľom cenovej stability v krajine, jej výška je posudzovaná aj ako jedno zo štyroch tzv. maastrichtských kritérií, ktoré musí členský štát EÚ splniť pred zavedením spoločnej meny euro.

Počas augusta 2022 harmonizované ceny medzimesačne vzrástli o 0,7 %. Tento výsledok najvýraznejšie ovplyvnil kladný príspevok odboru potraviny a nealkoholické nápoje o 0,37 percentuálneho bodu, kde rozhodujúci bol rast cien potravín. Bola to takmer polovica z celkovej medzimesačnej inflácie. Druhý najvýraznejší vplyv na rast cien v porovnaní s júlom mal odbor bývanie, voda, elektrina, plyn a iné palivá (kladný príspevok 0,14 p. b.). Tretí najvýraznejší vplyv s príspevkom +0,10 percentuálneho bodu k celkovému číslu mal odbor rozličné tovary a služby (z toho zvýšenie cien výrobkov pre osobnú starostlivosť 0,08 p. b. a zvýšenie cien kaderníckych služieb 0,01 p. b.). Tlmiaci účinok na medzimesačnú infláciu mal vývoj cien v odbore doprava (záporný príspevok -0,06 p. b.).

Výstupy k téme HICP:

Štatistický úrad zverejňuje údaje o harmonizovaných indexoch spotrebiteľských cien (Harmonized Indices of Consumer Prices ) tzv. HICP infláciu mesačne, zvyčajne v deň zverejnenia dát Eurostatom, čo je niekoľko dní po zverejnení národnej inflácii (CPI). Ide o rast cien počítaný v jednotnej metodike pre celú EÚ, aby bola zabezpečená vzájomná porovnateľnosť údajov medzi krajinami EÚ navzájom. Spotrebné koše sa od seba čiastočne líšia, HICP na rozdiel od CPI neobsahuje zložku „Imputované nájomné“ a vybraté položky týkajúce sa veľkých opráv a údržby domácnosti, z čoho vyplývajú niektoré odlišnosti vo váhach ostatných zložiek.

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Harmonizované indexy spotrebiteľských cien v auguste 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail