Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v januári 2023
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v januári 2023

Posledná aktualizácia: 06.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Obchod a stravovacie služby
Dátum publikovania: 06.03.2023

Maloobchod v januári ovplyvnili najmä klesajúce tržby hyper- a supermarketov

Medziročný rast tržieb sa prejavil pri piatich z deviatich zložiek maloobchodu. Podniky reštaurácií a pohostinstiev tržby zvýšili takmer 1,5 násobne, tržby v ubytovaní sa blížili k dvojnásobku.

Tržby v maloobchode sa v januári 2023 medziročne zvýšili len o 0,1 %. Tržby rástli v piatich z deviatich zložiek maloobchodu. Podielovo najvýznamnejšia zložka maloobchodu, hyper- a supermarkety (nešpecializované predajne), začali rok reálnym medziročným poklesom tržieb. Nominálna hodnota ich tržieb síce medziročne vzrástla, ale v stálych cenách1) sa ich hodnota zredukovala vplyvom rekordnej inflácie o 6 %. Podobne na tom boli aj hobymarkety, či predajne nábytku a spotrebnej elektroniky (špecializované predajne s tovarom pre domácnosť), ktoré v stálych cenách skončili v mínuse o 10,7 %.

Celé odvetvie sa dostalo do nevýrazného plusu najmä vplyvom 45 % rastu tržieb predajní pohonných látok, ale tento výsledok je významne ovplyvnený rozšírením počtu spravodajských jednotiek od začiatku roka 2023, ktoré bolo spôsobené preklasifikovaním ich hlavnej činnosti do maloobchodu.

 Rast podporilo aj zvýšenie tržieb o tretinu v predaji s počítačmi a komunikačnou technikou (špecializované predajne so zariadeniami pre IKT) a o viac ako 3 % aj v predajniach s obuvou, textilom, drogériou (špecializované predajne s ostatným tovarom) a tiež v zásielkovom predaji (predaj mimo predajní, stánkov a trhov).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (85 kB), alebo vo formáte PNG (141 kB).

Medziročný vývoj ostatných zložiek obchodu v januári 2023

Tržby v predaji a oprave motorových vozidiel a motocyklov v januári 2023 dosiahli medziročný rast o 20,6 %, vo veľkoobchode1) sa zvýšili (v bežných cenách) o 6,8 %. Vzrástli v 6 z 8 zložiek veľkoobchodu.

Tržby v ubytovaní oproti rovnakému obdobiu roka 2022 vzrástli o 85,1 % a v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 42,7 %. Vysoké rasty v stálych cenách boli ovplyvnené nízkou porovnávacou základňou v januári 2022, ktorý bol ešte ovplyvnený pandémiou a prijatými opatreniami.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (61 kB), alebo vo formáte PNG (107 kB).

Vývoj v januári 2023 v porovnaní s decembrom 2022

Tržby za vlastné výkony a tovar2) v januári 2023 v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom (decembrom 2022) rástli iba v predaji a oprave motorových vozidiel, a to o 4,8 %. V ostatných odvetviach prišlo k ich poklesu, v maloobchode o 0,4 %, vo veľkoobchode o 2,5 %, v činnostiach reštaurácií a pohostinstiev o 7,2 % a v ubytovaní o 7,5 %.

Výstupy k téme tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode:

Štatistický úrad SR zverejňuje tržby vo vnútornom obchode aj v absolútnych hodnotách, vždy štvrťročne, približne 70 dní po skončení uvedeného štvrťroka, v databáze DATAcube. v tabuľke ob2008qs. Údaje  sú spracované z mesačných štatistických výkazov a spresnené na základe spracovania štvrťročných výkazov (viac v metodike).

Údaje za 3. Q 2022 boli zverejnené 13. decembra 2022.

Štatistický úrad SR zverejňuje graf Štruktúra tržieb v maloobchode v roku 2022, ktorý ilustratívne prezentuje podiely tržieb za vlastné výkony a tovar jednotlivých činností maloobchodu (divízia 47 SK NACE). Graf je zostavený z predbežných údajov za rok 2022.

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (109 kB), alebo vo formáte PNG (138 kB).

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vnútornom obchode v januári 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail