Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2022
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2022

Posledná aktualizácia: 10.11.2022
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 10.11.2022

Tržby v priemysle aj doprave si počas septembra udržali vyšší dvojciferný rast

Septembrové tržby medziročne rástli v štyroch z piatich sledovaných sektorov ekonomiky. Dvojciferne stúpli v priemysle, doprave a skladovaní, ako aj v informáciách a komunikácii. Medziročne vyššiu hodnotu dosiahli po štyroch mesiacoch aj v stavebníctve. V trende poklesov naďalej pokračovali len vybrané trhové služby.

Priemysel, ako najdôležitejšie odvetvie v štruktúre ekonomiky, si v septembri 2022 druhý mesiac po sebe udržal dvojciferný medziročný rast tržieb, ktorý aktuálne dosiahol 15,1 %. Pozitívny výsledok zaznamenalo 12 zo 16 sledovaných priemyselný odvetví1).

Výsledok najvýznamnejšie ovplyvnili dynamický rast tržieb vo výrobe dopravných prostriedkov o 38,3 % a vyšší rast tržieb vo výrobe kovov o 15,4 %. Výsledok pozitívne ovplyvnili aj dvojciferný rast vo výrobe strojov ako aj vo výrobe elektrických zariadení. Naopak, ešte lepší vývoj tržieb brzdil pokles vo výrobe počítačových výrobkov o 16,5 %, ako aj v dodávkach elektriny a plynu o 5,4 %. 

Tržby druhého objemovo najsilnejšieho odvetvia, vybraných trhových služieb, klesali už tretí mesiac po sebe a v septembri 2022 boli medziročne nižšie o 4,3 %. Za týmto výsledkom stál predovšetkým pokles tržieb o viac ako 20 % v administratívnych a obchodných pomocných činnostiach, ako aj dvojciferný pokles tržieb firiem pôsobiacich v právnych a účtovníckych činnostiach. Opätovne však medziročne rástli tržby v činnostiach cestovných kancelárií, v septembri to bolo viac ako dvojnásobok vlaňajších hodnôt, ale po prepočítaní na stále ceny naďalej zaostávali približne o štvrtinu za septembrom v predpandemickom roku 2019.

Podniky dopravy a skladovania si udržali vysoké, až štvrtinové tempo rastu tržieb, no v porovnaní s augustom dynamika rastu spomalila. Rástlo všetkých päť zložiek tohto odvetvia, na pozitívnom výsledku sa však podieľali hlavne dve objemovo najvýznamnejšie zložky – pozemná doprava vrátane dopravy potrubím (rast o 24,9 %), skladové a pomocné činnosti (rast o 20,7 %).

Odvetvie informačné a komunikačné činnosti pokračovalo v dvojcifernom raste tržieb,  v septembri 2022 medziročne stúpli o 17,9 %. Opäť rástli všetky zložky odvetvia, pričom najvýraznejší podiel na celkovom pozitívnom výsledku mali počítačové programovanie s medziročným navýšením o 23,2 % a telekomunikácie s rastom o 8,4 %.

Tržby v stavebníctve prelomili štvormesačnú vlnu poklesov a v septembri 2022 medziročne stúpli o 3,2 %.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (105 kB), alebo vo formáte PNG (140 kB).


Vývoj v septembri 2022 v porovnaní s augustom 2022 

Po očistení od sezónnych vplyvov medzimesačne tržby stúpli v informačných a komunikačných činnostiach, ako aj v stavebníctve o zhodných 0,6 %. Medzimesačný pokles tržieb bol zaznamenaný v priemysle o 0,7 %, vo vybraných trhových službách o 1,8 % a v doprave a skladovaní o 3,1 %.

Vývoj za deväť mesiacov roka 2022

V súhrne za deväť mesiacov roku 2022 tržby medziročne vzrástli dvojciferne v doprave a skladovaní o 26,9 %, ako aj v informačných a komunikačných činnostiach o 14,3 %. Objemovo najvýznamnejší priemysel dosiahol kumulovaný medziročný rast tržieb o 7,8 % a vybrané trhové služby stúpli o 1,6 %. Stavebníctvo zaznamenalo pokles tržieb o 1,8 %.


  • 1) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria štyri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu a Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.

Výstupy k téme Tržby vo vybraných odvetviach:

Do vybraných trhových služieb sú od roku 2022 zaradené podnikateľské subjekty, ktoré sú podľa hlavnej ekonomickej činnosti SK NACE zaradené do divízií 68 až 82. Z dôvodu zníženia záťaže podnikateľského prostredia však už nie sú k dispozícií údaje o tržbách za subjekty, začlenené podľa SK NACE do divízií 85 až 96. Tržby teda neobsahujú informácie za vzdelávanie (SK NACE divízia 85), umenie, zábavu a rekreácie, vrátane činností herní, stávkových kancelárií (SK NACE divízie 90 - 93). Rovnako sa už nevykazujú tržby podnikov za ostatné činnosti (SK NACE 95 a 96), do ktorých patrilo o. i. pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné služby, služby týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v septembri 2022 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail