Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v januári 2023
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v januári 2023

Posledná aktualizácia: 10.03.2023
Ilustratívny obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.03.2023

Slovenský priemysel aj v januári produkoval takmer o desatinu menej ako pred rokom

Produkcia priemyslu SR v januári 2023 dosiahla najnižší januárový výkon od roku 2017. V poklese bola väčšina sledovaných odvetví. V priemyselnej výrobe spomalil najmä gumárensky priemysel ako aj výroba počítačov a elektroniky.

Priemyselná produkcia1) SR v januári 2023 medziročne poklesla o 8,6 %; priemysel len mierne utlmil tempo výrazného zaostávania z decembra, kedy pokles dosiahol dvojcifernú hodnotu (-10,7 %). Priemysel bol v poklese už štvrtý mesiac za sebou, pričom tretí mesiac útlm prekračoval hodnotu 8 %.

Aktuálne slovenský priemysel v januári 2023 vyprodukoval len o  2,3 % vyššiu hodnotu ako priemerne v r. 2015. Bol to najnižší januárový výkon od roku 2017. Porovnanie s priemerom roku 2015 (tzv. bázický index) umožňuje objektívne zhodnotenie výkonu odvetia v dlhšom časovom období.

Celkovo z 15 sledovaných odvetví slovenského priemyslu (špeciálnych priemyselných zoskupení)2 väčšina vyprodukovala menej ako v januári pred rokom.

V rámci priemyselnej výroby najvýznamnejší bol medziročný pokles vo výrobe z gumy a plastu o 13,3 %, (príspevok -1,30 percentuálneho bodu/p. b k výsledku celého odvetvia3)). Nasledoval vplyv poklesu vo výrobe počítačových a elektronických výrobkov o 33,2 % (príspevok -1 p. b).

Ilustračný obrázok – graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (88,6 kB), alebo vo formáte PNG (129 kB).


V dvoch najväčších odvetviach priemyselnej výroby produkcia tiež spomalila, ale len mierne, vo výrobe dopravných prostriedkov o 0,5 % a vo výrobe kovov o 3,1 %. Od výraznejšieho prepadu priemysel chránil rast najmä vo výrobe elektrických zariadení o 4,4 % (príspevok +0,33 p. b.) a potom rasty do 5 % v odvetviach s malým podielom v štruktúre slovenského priemyslu ako vo výrobe textilu, odevov a z kože, alebo vo výrobe ropných produktov vrátane koksu.

Z hľadiska štruktúry podľa hlavných priemyselných zoskupení medziročne o pätinu (viac ako 20 %) klesla produkcia súvisiaca s energetikou a tiež produkcia predmetov dlhodobej spotreby, o desatinu (viac ako 10 %) sa znížila aj medzispotreba. Mierny pokles do 2 % sa prejavil aj v produkcii investičných prostriedkov, ako aj v produkcii predmetov krátkodobej spotreby

Medzimesačne (oproti decembru 2022) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,5 %.

 • 1) Ukazovateľ vyjadruje zmenu objemu produkcie v naturálnom vyjadrení. Údaje sú očistené o vplyv počtu pracovných dní programom JDEMETRA+, údaje od začiatku časového radu sa upravujú každý mesiac.
 • 2) Štruktúru priemyslu podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria tri sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba a Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví.
 • 3) Príspevok predstavuje hierarchizované rozloženie aktuálnej hodnoty rastu či poklesu celého priemyslu do jednotlivých priemyselných odvetví. Zohľadňujú nielen % rast či pokles produkcie, ale aj váhu (podiel) odvetvia v priemysle SR.

Zdroj údajov databáza DATAcube:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v januári 2023 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail