Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Priemyselná produkcia v máji 2024
Print Mail TW FB WA

Priemyselná produkcia v máji 2024

Posledná aktualizácia: 10.07.2024
Ilustračný obrázok/illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Priemysel
Dátum publikovania: 10.07.2024

Produkcia slovenského priemyslu sa po dvoch rozkolísaných mesiacoch vrátila na úroveň predošlého roka

Ani rast vo výrobe automobilov a produkcie súvisiacej s energetikou nezvládol výraznejšie prevýšiť pokles vo výrobe kovov a tiež strojov a zariadení. Nižší medziročný výkon v máji tohto roka vykázalo 8 z 15 priemyselných odvetví.

Priemyselná produkcia1) SR zostala v máji 2024 na úrovni minulého roka. Po výraznom marcovom prepade a naopak, pomerne výraznom aprílovom raste, bol jej výkon medziročne nižší len o 0,1 %. Celkovo z 15 sledovaných odvetví2) zaznamenalo medziročne nižší výkon 8, medzi nimi aj niektoré ťažiskové odvetvia slovenského priemyslu.

Obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (107 kB), alebo vo formáte PNG (304 kB).


Najvýznamnejší negatívny vplyv na priemyselnú produkciu v piatom mesiaci tohto roka mal pokles vo výrobe kovov o viac ako 15 %. Vo vyjadrení vplyvu prostredníctvom tzv. príspevkov3) ktoré zohľadňujú tempo rastu/poklesu v kombinácii s váhou odvetvia v štruktúre priemyslu a umožňujú hierarchizovať vplyvy jednotlivých odvetví, to bol vplyv mínus 2,93 percentuálneho bodu (p. b.) k výsledku odvetvia. Jedno z ťažiskových odvetví slovenského priemyslu vykázalo medziročný pokles v tomto roku už štvrtýkrát po sebe.

Nadol ťahalo priemysel aj takmer 18 % zníženie výkonu vo  výrobe strojov a zariadení (príspevok -1,69 p. b.). Naďalej sa prejavoval výrazný prepad v ťažbe a dobývaní, v ktorom v dôsledku zatvorenia baní od začiatku roka je produkcia výrazne medziročne nižšia, v máji to bolo o 31,6 % (príspevok -0,5 p. b.).

Obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (111 kB), alebo vo formáte PNG (330 kB).


Priemysel od výraznejšieho prepadu zachraňovali vyššie rasty vo vybraných odvetviach. Najvýznamnejší vplyv mal medziročne vyšší výkon v kľúčovej výrobe dopravných prostriedkov, ktorý pokračoval aj v máji. Nedokázal však dostať priemysel do celkových plusových čísiel. Tempo rastu sa totiž v porovnaní s predchádzajúcim mesiacom spomalilo o polovicu, keď dosiahlo necelých 8 % (príspevok +2,06 p. b.).

K pozitívnemu vývoju celého priemyslu prispel pokračujúci medziročne významne vyšší výkon v energetike, teda v dodávke elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu. V máji odvetvie vykázalo rast o 28,7 %  (príspevok +1,91 p. b.). O takmer 14 % vyššiu produkciu ako pred rokom vykázala tiež výroba potravín (príspevok +0,69 p. b.). V plusových číslach sa šiesty mesiac v rade udržala výroba elektrických zariadení, v máji medziročne stúpla o 7,2 % (príspevok +0,41 p. b.).

Medzimesačne (oproti aprílu 2024) po zohľadnení sezónnych vplyvov sa priemyselná produkcia znížila o 1,4 %.

Od januára do mája tohto roka vzrástla priemyselná produkcia o 0,3 %. Vyšší výkon ako v rovnakom období minulého roka malo 5 z celkovo 15 sledovaných odvetví (špeciálnych priemyselných zoskupení)3). Najvýznamnejšie výsledok ovplyvnil vyše štvrtinový (27,6 %) rast v dodávke elektriny a plynu (príspevok +2,38 p. b.) a o viac ako 13 % navýšenie vo výrobe elektrických zariadení (príspevok +0,73 p. b.). Priemysel brzdila najmä výroba kovov, ktorá vykázala za prvých päť mesiacoch 2024 medziročný pokles o 5,8 % (príspevok -1,08 %) a tiež o vyše 9 % nižší výkon vo výrobe strojov a zariadení (príspevok -0,83 p. b.).


Výstupy k téme priemyselná produkcia

Štatistický úrad SR zapracoval metodickú zmenu - prechod na nové bázické obdobie (z r. 2015 na r. 2021)od zverejnenia údajov za január 2024. Táto zmena sa dotkla aj ukazovateľov priemyselnej produkcie. Aby bolo možné sledovať údaje dlhodobo, boli prepočítané dáta na novú bázu v celom časovom rade. Viac v dokumente - Vplyvy zmeny bázického obdobia a zatrieďovanie podľa činnostných jednotiek podniku (PDF 615 kB).

Údaje o priemyselnej produkcii zverejňuje ŠÚ SR na mesačnej báze približne 40 dní po skončení referenčného obdobia ako sadu údajov vo verejnej databáze DATAcube. v kapitole 4. 2. Priemysel a interpretačný text vo forme mesačnej informatívnej/tlačovej správy (jednotlivé texty za posledný rok dostupné v Katalógu informatívnych správ)

  • Vydal :

  • Štatistický úrad SR
  • Lamačská cesta 3/C
  • 840 05 Bratislava 45
  • Slovenská republika
  • Informačný servis :

  • tel. +421 2 50 236 339
  • +421 2 50 236 335
  • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Priemyselná produkcia v máji 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail