Preskočiť na odkaz na hlavný obsah pomocou prístupového kľúča S.
PortalMenuPortlet
Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2024
Print Mail TW FB WA

Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2024

Posledná aktualizácia: 13.05.2024
Ilustračný obrázok/Illustrative image
Vydavateľ: Štatistický úrad SR
Tématická oblasť: Odvetvové štatistiky
Okruh: Súhrná štatistika
Dátum publikovania: 13.05.2024

Tržby v priemysle aj v stavebníctve rekordne klesli

Marcové tržby klesli v 2 z 5 mesačne sledovaných odvetví ekonomiky, pokles v priemysle a stavebníctve prekročil 11 %. Vybrané trhové služby nadviazali na rast z predošlých dvoch mesiacov, tržby v informáciách a komunikácii rástli, ale pomalším tempom.

Tržby podnikov priemyslu1), kľúčového odvetvia ekonomiky, sa v marci 2024 medziročne prepadli o 11,4 % (v stálych cenách). Išlo o najvýraznejší pokles za takmer štyri roky, teda od mája 2020. Spomedzi 16 štruktúr priemyslu - priemyselných odvetví1) medziročne nižšie hodnoty tržieb po očistení o infláciu zaznamenalo 13.

Od januára 2024 boli prepočítané hodnoty medziročných indexov v súvislosti s úpravami metodiky výpočtu dát2).

Marcové tržby vo vybraných trhových službách medziročne vzrástli o 5,2 % a tretí mesiac po sebe pokračovali v raste. V podnikoch dopravy a skladovania sa v marci rast tržieb zastavil, zostali na rovnakej úrovni ako pred rokom.

Stavebným podnikom sa v marci 2024 tržby medziročne prepadli o 11,5 %, čo bolo najvýraznejšie zníženie od júna 2022. Pokles tržieb v stavebníctve sa dynamizoval tretí mesiac po sebe.

Tržby v informačných a komunikačných činnostiach medziročne stúpli o 0,6 %. Ako jediné si naďalej udržali dlhodobý rast, avšak v marci zaznamenali najpomalšie tempo zvýšenia tržieb za posledné dva roky.

Ilustračný obrázok - Graf

Stiahnite si graf vo vysokom rozlíšení vo formáte PDF (107 kB), alebo vo formáte PNG (133 kB).


Vývoj v marci 2024 v porovnaní s februárom 2024 

Tržby klesli aj v medzimesačnom porovnaní (po očistení od sezónnych vplyvov) vo väčšine odvetví, najvýraznejšie v stavebníctve o 5,2 %. Pokles zaznamenali aj podniky pôsobiace v informačných a komunikačných činnostiach o 0,9 %, vo vybraných trhových službách o 0,6 % a v priemysle o 0,5 %. Vyššie tržby ako vo februári zaevidovalo len odvetvie doprava a skladovanie, a to o 2,7 %.

Vývoj za prvé tri mesiace roku 2024

V súhrne za prvé tri mesiace roku 2024 tržby za vlastné výkony a tovar medziročne klesli v stavebníctve o 7,9 % a v priemysle o 6,3 %. Naopak, kumulatívne tržby narástli v informačných a komunikačných činnostiach, ako aj vo vybraných trhových službách zhodne o 5,6 %. V doprave a skladovaní bol zaznamenaný medziročný rast tržieb o 1,5 %.

 • 1) priemysel podľa Štatistickej klasifikácie ekonomických činností SK NACE Rev. 2 tvoria 4 sekcie - Ťažba a dobývanie, Priemyselná výroba, Dodávka elektriny, plynu, pary a studeného vzduchu ako aj Dodávka vody; čistenie a odvod odpadových vôd, odpady a služby odstraňovania odpadov. Priemyselná výroba sa ďalej člení na 13 odvetví, resp. špeciálnych zoskupení priemyselných odvetví
 • 2) od publikovania dát za január 2024 bol prepočítaný celý časový rad údajov z dôvodu úpravy metodiky: prechod na nové bázické obdobie (z r. 2015 na r. 2021); uplatňovanie princípu zatrieďovania vybraných ukazovateľov podľa činnostných jednotiek podniku - viac v dokumente Vplyvy zmeny bázického obdobia a zatrieďovania podľa činnostných jednotiek podniku (PDF - 268 kB)

Výstupy k téme Tržby vo vybraných odvetviach:

Štatistický úrad SR upozorňuje, že od údajov za január 2024 zapracoval do ukazovateľov o tržbách odvetví dve dôležité metodický zmeny - prechod na nové bázické obdobie (z r. 2015 na r. 2021) a uplatnenie vykazovania podľa konceptu činnostných jednotiek. Pre zachovanie porovnateľnosti boli dotknuté ukazovatele prepočítané za celý časový rad, viac v dokumente Vplyvy zmeny bázického obdobia a zatrieďovania podľa činnostných jednotiek podniku (PDF - 268 kB).

Do vybraných trhových služieb sú od roku 2022 zaradené podnikateľské subjekty, ktoré sú podľa hlavnej ekonomickej činnosti SK NACE zaradené do divízií 68 až 82. Z dôvodu zníženia záťaže podnikateľského prostredia však už nie sú k dispozícií údaje o tržbách za subjekty, začlenené podľa SK NACE do divízií 85 až 96. Tržby teda neobsahujú informácie za vzdelávanie (SK NACE divízia 85), umenie, zábavu a rekreácie, vrátane činností herní, stávkových kancelárií (SK NACE divízie 90 - 93). Rovnako sa už nevykazujú tržby podnikov za ostatné činnosti (SK NACE 95 a 96), do ktorých patrilo o. i. pranie a chemické čistenie, kadernícke a kozmetické služby, pohrebné služby, služby týkajúce sa telesnej pohody a ostatné služby prevažne osobného charakteru.

Zdroj údajov databáza DATAcube.:

 • Vydal :

 • Štatistický úrad SR
 • Lamačská cesta 3/C
 • 840 05 Bratislava 45
 • Slovenská republika
 • Informačný servis :

 • tel. +421 2 50 236 339
 • +421 2 50 236 335
 • e-mail: info@statistics.sk

Upozornenie: Pri uverejnení celej informatívnej správy alebo jej časti prosíme uviesť zdroj informácií Štatistický úrad Slovenskej republiky. Štatistický úrad SR tvorí kvalitné štatistiky užitočné pre spoločnosť podľa 16 zásad týkajúcich sa inštitucionálneho prostredia, štatistických procesov a výstupov podľa Kódexu postupov pre európsku štatistiku.


/wps/portal/ext/products/informationmessages/inf_sprava_detail Tržby za vlastné výkony a tovar vo vybraných odvetviach v marci 2024 Z6_Q7I8BB1A00BL30IJKSNHCF2GU5 /Štatistický úrad SR - Úvodná stránka /Produkty /Katalóg informatívnych správ /Detail